Helsenorge
Vanlige utfordringer

Spisevansker hos barn

Det er vanlig at barn har perioder der de er småspiste eller spiser bare noen få matvarer. Stort sett varer ikke disse periodene så lenge, og derfor påvirker de ikke barnets ernæring og vekst over tid.

Foto: Oslo Universitetssykehus - bildearkiv

Vanlige utfordringer med spising og måltider hos barn
På samme måte som barn må lære å gå og lære å snakke, så må de lære å spise. De første månedene har barnet et «ensformig» kosthold og drikker all maten. Etterhvert lærer de seg å spise mer og mer avansert mat. Den gradvise utvidelsen av kostholdet er nært knyttet til barnets modning og utvikling, hvilke erfaringer det har fått med mat og måltider – og hva barnet mestrer og liker.

Det er vanlig at barn har perioder der de er småspiste eller spiser bare noen få matvarer. Slike perioder kan være utfordrende i familien, og mange foreldre blir bekymret. Matinntaket kan være veldig variabelt og måltidene blir uforutsigbare. Barn kan også være i en fase av spiseutviklingen der de er småspiste eller «sære» på hva de vil spise.

Stort sett varer ikke disse periodene så lenge, og derfor påvirker de ikke barnets ernæring og vekst over tid. Men mange foreldre blir bekymret. Hvis bekymringene fører til stress, mas og press slik at måltidene blir en «maktkamp», kan det forsterke eller forlenge disse periodene.

Hvis perioder med utfordringer rundt måltider og spising kommer ofte eller varer lenge, kan det være lurt å ta det opp med helsesykepleier eller fastlege for å få en faglig vurdering og råd eller veiledning for bedre måltidspraksis.

Du finner mer om barn og spising her:

Fant du det du lette etter?