Oslo universitetssykehus er i gul beredskap

Oslo universitetssykehus er i gul beredskap for å kunne ta i mot mange pasienter med covid-19. Vi har omdisponert personell fra andre steder i sykehuset for å behandle alle covid-19 pasientene, og har derfor redusert annen planlagt aktivitet. Øyeblikkelig hjelp, kreft, barn, og psykisk helse og rusbehandling er ikke berørt. Pasienter skal møte til timene sine, dersom de ikke har fått beskjed om noe annet.

Besøksforbud i sykehuset:
Oslo universitetssykehus har generelt besøksforbud i sykehuset. Nødvendige ledsagere - som f.eks. partner/ledsager til fødende og barselkvinner, og barn - slipper inn. Sykehuset tillater ellers kun besøk til kritisk syke pasienter.

Outbreak of the corona virus in one department at Oslo University Hospital : Read more on our webpages in English

Hva skjer før, under og etter behandling?