Immunologi og transfusjonsmedisin

                

Avdelingen har blant annet det nasjonale senteret for transplantasjonsimmunologi og inkluderer også et ledende spesiallaboratorium for medisinsk immunologi inkl. allergologi. Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter ved OUS, Diakonhjemmet og Lovisenberg på døgnbasis. BiO inkluderer et nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi. Avdelingen har videre et GMP-godkjent Ex vivo cellelaboratorium for dyrkning av celler til terapeutisk bruk. Det norske benmargsgiverregisteret ligger også på avdelingen.

Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin

Rekvisisjoner

Rekvisisjon - Autoantistoffer og allergi - Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål

Transplantasjonsimmunologiske analyser (Utfyllbar) 

Rekvisisjon cellulær immunologi

Rekvisisjon antistoffutredning /Nasjonalkompeta setjeneste for blodserologi

Pretransfusjonsundersøklser/blodbestilling og andre undersøkelser

Rekvisisjon immunhematologi

Rekvisisjon, svangerskapsanalyser, (IMM og MIK) , bl 155.pdf

For bestilling av rekvisisjoner:

Rekvisisjonen for transplantasjonsimmunologiske prøver er utfyllbar,  og foreligger derfor kun som pdf-fil for egen utskrift. Rekvisisjonens forside (side 1) kan enten fylle ut på skjerm før utskrift eller for hånd etter utskrift. På rekvisisjonenes bakside (side 2) finner du hjelp og retningslinjer for utfylling, kontaktinformasjon og informasjon om prøvetaking og forsendelse.

De andre rekvisjonene og forsendelseskonvolutter bestilles hos Emballasjetjenesten/Sentrallager HER 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?