Utdanningsstillinger

Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier?

Oslo universitetssykehus har stort behov for spesialsykepleiere og tilbyr derfor utdanningsstillinger slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg.

Sykepleiere
 

En utdanningsstilling innebærer at du kan ta en spennende videreutdanning samtidig som du mottar lønn fra sykehuset. Du vil derfor opparbeide deg både lønnsansiennitet og pensjon i denne perioden.
Etter endt utdanning skal du ha bindingstid i en klinikk hvor du opparbeider deg god erfaring innen ditt nye fagfelt.

Akkurat nå kan du søke følgende ledige utdanningsstillinger på heltid (3 semester):

Videreutdanning i barnesykepleie
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i operasjonssykepleie


Nb! Før du kan søke utdanningsstilling må du søke deg inn på aktuell(e) videreutdanning(er) ved OsloMet. Studiestart er januar 2020 med søknadsfrist:
1. september 2019. For mer informasjon, se
OsloMet’s nettsider

Søknadsfrist for å søke utdanningsstilling i OUS er 15. september 2019. 


Vil du vite mer om hvordan det er å være i en utdanningsstilling?

Les vårt intervju med Monica, som tar videreutdanning som operasjonssykepleier (pdf)

Oftest stilte spørsmål om utdanningsstillinger.pdf

Les mer om det å jobbe som spesialsykepleier

Fant du det du lette etter?