Utdanningsstillinger

Ta en videreutdanning med lønn!

Utdanningsstilling for studenter under videreutdanning innen operasjonssykepleie.


For høsten 2019 utlyser Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken 10 utdanningsstillinger hvor studenter som er i 3. semester av sin videreutdanning innen operasjonssykepleie, har mulighet til å motta lønn under utdanning.

Sykepleiere
 

Pasientene ved Oslo universitetssykehus har ofte sammensatte og komplekse sykdomsbilder som krever spesialisert sykepleie. 

OUS har et tilbud om utdanningsstillinger for sykepleiere i utvalgte videreutdanning som et av flere tiltak for å sikre kompetent bemanning. Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys tariffestet minstelønn som sykepleier under utdanning mot en bindingstid etter endt utdanning. Søknadsprosessen er en samordnet prosess mellom aktuelle høgskoler og OUS.
 
Akkurat nå har vi følgende ledige stillinger:

Operasjonssykepleie (Søknadsfrist 10. juni)

Les mer om det å jobbe som spesialsykepleier

Vil du vite mer om hvordan det er å være i en utdanningsstilling?

Les vårt intervju med Monica, som tar videreutdanning som operasjonssykepleier (pdf)


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.