Utprøving av ny behandling for angst hos barn med autismespekterforstyrrelser; ASD

Et flertall av barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) har tilleggsvansker de sjelden får adekvat behandling for. «Mindre stress» er et behandlingsprogram under utvikling av Jon F. Bjåstad i Stavanger og Tony Attwood, Australia basert på kognitiv adferdsterapi.

​Ved seksjon forskning barn og ungdom (BUP) er det foretatt en utprøving av programmet «Mindre stress» på barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) og komorbide angstlidelser i alderen 7-12 år. Resultatene tyder på at flertallet av deltagerne hadde stor nytte av programmet.

Foreløpige resultater fra denne pilotstudien ble presentert på en nordisk BUP-konferanse, NordCAP i Finland august 2018.

Beate Ørbeck er prosjektleder for «Mindre stress»-utprøvingen, og vi arbeider nå med fortsatt å publisere erfaringer og resultater fra studien som vil kunne bedre behandlingstilbudet for barn med ASD og angstlidelser.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.