HELSENORGE

AlcoTail for helsepersonell

bilde av alcotail logo 

FOR HELSEPERSONELL


Velkommen til AlcoTail-studiens nettside for helsepersonell. Her finner du nyttig informasjon, opplæringsmateriell og kartleggingsverktøy om alkohol og vanedannende legemidler som brukes i studien.

Om AlcoTail-studien

Alkohol, vanedannende legemidler og rusmidler er underliggende risikofaktorer for sykdom, skade og tidlig død. Dette gjelder spesielt hvis man har et overforbruk av ett eller flere av disse substansene, og hvis de brukes i kombinasjon.

AlcoTail (Alcohol Tailored Intervention) er en studie som startet opp i september 2021 ved Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus og St. Olav hospital. Hovedmålet for studien er å undersøke implementeringen og effekten av tiltak for å redusere alkohol- og legemiddelbruk blant norske pasienter innlagt på Medisinske avdelinger. Vi ønsker å kartlegge bruk av alkohol, vanedannende legemidler og rusmidler blant pasienter på disse 3 sykehusene.

Som en del av nye prosedyrer ved norske sykehus vil pasienter med et potensielt skadelig forbruk av alkohol og vanedannende legemidler bli tilbudt skreddersydd intervensjon i form av informasjon, samtaler og behandling. AlcoTail vil være den første norske studien som undersøker implementeringen og effekten av slike prosedyrer på norske sykehus.  

Informasjonsmateriell om alkoholbruk

Vi har utviklet opplæringsmateriell for helsepersonell som gir helsepersonell:

  • nyttige verktøy for å snakke med pasienter om alkohol
  • kartleggingsverktøy
  • kortsiktige behandlingstilbud som medikamentelle tiltak for å forebygge og behandle abstinens og delir
  • henvisning til langsiktig behandlingstilbud i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Ta NKTSB* sitt kurs om somatisk helse og alkohol her

(For OUS-ansatte er kurset "Somatisk helse og alkohol" tilgjengelig via Læringsportalen)*Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Spør pasientene dine om alkoholbruk!

Som kartleggingsverktøy for vurdering av alkoholbruk brukes skjemaet AUDIT-C, som består av tre spørsmål. Ut i fra pasientens svar på disse spørsmålene kan du regne ut en poengskår. En skår over 3 for kvinner og over 4 for menn regnes som risikofylt bruk.

Les hele prosedyren her: Delirium tremens (alkoholdelir) - forebygging og behandling AUDIT-C.png 

Nedlastbare filer:

Plakat om alkohol for helsepersonell (PDF)

Plakat om alkohol for pasienter (PDF)

Pasientbrosjyre om alkohol_A4 leseversjon (PDF)  

Pasientbrosjyre om alkohol_A4 prinversjon (PDF)

Informasjonsmateriell om vanedannende legemidler

Vanedannende legemidler - er de til nytte for pasienten din?

Legemidler med tilvenningspotensiale kan skape avhengighet og kalles vanedannende legemidler. Det skyldes at de påvirker spesielle områder i hjernen (belønningssenteret) som gir en følelse av velbehag og kan gi rusopplevelse. Ved gjentatt bruk gir de lyst/trang til å fortsette bruken. ​

Ta vårt kurs om vanedannende legemidler her 


Belønningssenteret.PNG
 

Bruker pasienten din vanedannende legemidler?

Serumanalyse av vanedannende legemidler er viktig i utredningen ved foreksempel:

  • påvirket kognitiv funksjon
  • funksjossvikt
  • ulykker eller fall
  • mistanke om overdosering
  • mistanke om interaksjoner

Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus tilbyr legemiddelanalyse i serum for å undersøke sammenheng mellom legemiddelet og pasientens tilstand.

Informasjonsfilmen under tar for seg den nye prosedyren for legemiddelanalyse ved Oslo universitessykehus:

 

Nedlastbare filer:

Plakat om vanedannende legemidler for helsepersonell (PDF)

Plakat om vanedannende legemidler for pasienter (PDF)

Kontaktinformasjon

Prosjektleder er Stig Tore Bogstrand. Prosjektets e-post: alcotail@ous-hf.no 

Fant du det du lette etter?