Helsenorge

Analysearbeid i gang ved Klinisk farmakologi Ullevål

Klinisk farmakologi Ullevål er per 27.03.20 i gang med analysearbeid igjen etter forsinkelser som følge av coronavirusutbruddet.

Vi regner med å være tilbake i vanlig drift i løpet av uke 14. Alle prøver mottatt i uke 12-13 vil bli analysert fortløpende. Ved eventuelle spørsmål kan rekvirenter ringe klinisk farmakolog på telefon 480 16 274 (betjent hverdager kl. 08-15).

Vi beklager ulemper dette kan ha medført våre rekvirenter.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at analyseaktiviteten ved Klinisk farmakologi Rikshospitalet og Klinisk farmakologi SSE går som normalt.