HELSENORGE

Anti-21-hydroksylase (CYP-21 as) analyseres igjen

Hormonlaboratoriet er fra og med 24.01.22 ikke lenger forsinket med analyseringen av anti-21-hydroksylase (CYP-21 as). Inntil videre vil prøver som er positive for anti-21-hydroksylase kun rapporteres som positive.

ELISA-kit til anti-21-hydroksylase (CYP-21 as)
ELISA-kit til anti-21-hydroksylase (CYP-21 as)

Bakgrunn for analysen

Bestemmelse av autoantistoff mot 21-hydroksylase enzymet (kodes av CYP21 genet) er nyttig ved mistanke om autoimmun årsak til Addisons's sykdom (binyrebarksvikt).

Analyseproblemer

Grunnet analysetekniske problemer kan vi for tiden ikke oppgi eksakt tallverdi for positive prøver, men analysen skiller klart mellom positive og negative prøver, slik at den diagnostiske verdien av analysen er som før, men den eksakte tallverdien for positive prøver kan ikke følges.

Det arbeides med å løse problemet, men dette kan dessverre ta litt tid.

Les mer om ananlysen her: Anti-21-hydroksylase (CYP-21 as) i serum