26. OUS-symposium «Akuttmedisin - når minuttene teller

Fagseminar , 02.11.2017-03.11.2017 , Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), Akuttklinikken, Prehospital klinikk

Fra forskning til praktisk medisin


Påmeldingsavgift: Kr. 1000,-
Påmeldingsfrist: 13. oktober 2017 
Antall plasser:  225, påmelding etter «førstemann til mølla prinsippet»

Ambulanse i akuttmottak Foto: Anders Bayer/OUS
Foto: Anders Bayer/OUS

Målgruppe: Målgruppen er allmennpraktiker, leger under utdanning og spesialisering, sykepleiere, fysioterapeuter og annet helsepersonell både i Oslo - og ellers i landet.

Læringsmål: Kurset vil være nyttig for alle som kan komme bort i akutte tilstander i sitt arbeid og særlig for de som samarbeider med de prehospitale tjenestene i nærområdet til Oslo universitetssykehus. Kurset vil også være nyttig for helsepersonell som jobber inne på sykehus med ansvar for mottak av pasienter med akutte tilstander, både i Oslo og ellers i landet.

Detaljerte læringsmål

 • Være oppdatert om de siste års resultater av behandling av hjertestans i Norge
 • Kunne diskutere utfordringer og metoder i pågående forskning på pasienter med hjertestans
 • Kunne gi råd til publikum om bruk av halvautomatiske defibrillatorer og registrering av slike i det offentlige hjertestarterregisteret
 • Kunne mer om organisering og hjelpemidler i medisinsk nødtelefon og ha fått kunnskap om hvordan samspillet mellom innringer og medisinsk nødtelefon kan styrkes gjennom opplæring og trening
 • Forstå prinsippene for telefontriage ved henvendelse til medisinsk nødtelefon og oppbyggingen av hjelpemiddelet Norsk indeks for akuttmedisin
 • Forstå utfordringene knyttet til responstider i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus og vite om tiltak som tjenesten gjør for å korte ned responstiden
 • Vite hvor de kan henvende seg for hjelp vedrørende ulykker eller mistanke om hendelser som involverer kjemiske eller biologiske agens, radionukleære kilder og forurensing samt eksplosjoner
 • Vite hvordan ambulansetjenestens og sykehusets beredskap for disse hendelsene er bygget opp
 • Kunne mer om kapasiteten for transport av de dårligste pasientene til og mellom sykehus i regionen
 • Være oppdatert på de nyeste retningslinjene for rask varsling, diagnostikk og behandling ved livstruende medisinske tilstander som hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertestans

Godkjenninger

Symposiet er godkjent av Den norske legeforening innenfor følgende spesialiteter:

 • Allmennmedisin: godkjent med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen
 • Anestesiologi, Generell kirurgi, Indremedisin, Nevrologi, Samfunnsmedisin, Rus- og avhengighetsmedisin: godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning
 • Hjertesykdommer: godkjent med 10 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning
 • Norsk sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.


Kursarrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) i samarbeid med Akuttklinikken og Prehospital klinikk (faglig ansvarlig) sammen med Stab forskning, innovasjon og utdanning (teknisk ansvarlig), Oslo universitetssykehus (OUS).


Når og hvor

Dato
02.11.2017-03.11.2017 
Klokkeslett
08:45-17:00 
Sted
Ullevål sykehus
Oslo universitetssykehus, Ullevål, bygg 6 Store Auditorium
 
Arrangør
Prehospital klinikk, Akuttklinikken, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
 
Mer informasjon
symposium@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.