28. OUS-symposium: Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn. Fra forskning til praktisk medisin.

Fagseminar, 14.11.2019-15.11.2019, Forsknings- og utviklingsavdelingen i PHA, Stab forskning, innovasjon og utdanning

 

Lenke til program

Kursavgift: kr 1000.
Påmeldingsfrist: 25. oktober 2019

Påmelding

Læringsmål

Etter kurset skal deltagerne

  • Ha oppdatert kunnskap om årsaker og sykdomsmekanismer ved alvorlige psykiske lidelser fra nye metoder og teknologi, slik som genetikk, hjerneavbildning.
  • Kjenne til aktuelle digitale løsninger med relevans for psykisk helse, både når det gjelder terapi og registrering av symptomer.
  • Kunne iverksette tiltak for bedring av somatisk helse, basert på ny kunnskap om somatiske helseproblemer ved psykiske lidelser.
  • Kunne gjennomføre forebyggingstiltak av selvmord ved psykiske lidelser.
  • Ha oppdatert kunnskap om pakkeforløp innen psykiatri og hvordan sikre trygge overganger mellom tjenestenivåer.
  • Kjenne til det siste innen tidlig intervensjon og behandling av alvorlige psykiske lidelser.
  • Få oppdatert kunnskap om brukermedvirkning og egenmestring i psykisk helse.


Godkjenninger

Den norske legeforening:
Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

NB!
Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene kun gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs som ikke er spesialitetsspesifikke, dvs for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning.
Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs.

Det er også søkt om godkjenning for Psykiatri, Barne – og ungdomspsykiatri, allmennmedisin, samfunnsmedisin.  

Norsk psykologforening:
Dette godkjennes som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund:
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

 
 

 

Målgruppe: 

Allmennpraktikere og spesialister i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, allmennmedisin, sosialmedisin, nevrologi, leger under utdanning og spesialisering, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helsepersonell med interesse for temaet.


  

Når og hvor

Dato
14.11.2019-15.11.2019 
Klokkeslett
Sted
Ullevål sykehus - bygg 6
Store Auditorium.
Inngang fra bakgård, til venstre for Hovedinngang
 
Arrangør
Stab forskning, innovasjon og utdanning, Forsknings- og utviklingsavdelingen i PHA
 
Mer informasjon
symposium@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.