HELSENORGE

29. OUS-symposium: Lungesykdommer – fra forskning til praktisk medisin

 

Ikon-Lunge01.jpg 

Påmeldingsavgift: 1000 kroner.

Antall plasser: 200.

Program

Last ned program (pdf)

Presentasjoner

Presentasjoner vil legges ut her i forkant av symposiet

Torsdag 1. desember 

Dyspné og hoste

Dyspné - Ole Henning Skjønsberg
Hosten gir seg ikkje - Håvard R. Andreassen
Dyspne Hjerte eller lunger - Elisabeth Edvardsen.pdf

Obstruktive lungesykdommer

Intet nytt fra astmafronten Jo, det er det! - Eva Stylianou
Oksygenbehandling,førerkort, fit-to-fly?  Aina Akerø

Allergologi

"Eg toler ingenting" - Geir Håland

Allergivaksinasjon Nye muligheter - Hany Abou Alam

Cave penicillin - hvem skal utredes? Ragnhild Gulsvik.

Respirasjonsstøtte
CPAP og BiPAP når kvar og til kven - Håvard R. Andreassen

Fredag 2. desember

Tuberkolose/ikke-tuberkuløse mykobakterier

Tuberkulose og andre mykobakterier i Norge - Hallgeir Tveiten


Cystisk fibrose og andre bronkieekstasisykdommer

Bronkieektasisykdommer - Klætte, Finstad, Os

Miljø- og arbeidsmedisin

Når arbeidet og miljøet kan gjøre oss syke - Britt G. Randem

Hva skal vi gjøre med røntgensvaret?

Det står fibrose i røntgensvaret! Hanne Grøstad og Michael Durheim
Forstørrede mediastinale lymfeknuter! Hva bør vi vite om sarkoidose. Hanne Grøstad og Bjørg Abrahamsen
Det står cyster i røntgensvaret! Hanne Grøstad og Vasvija Lejlic
"Cancer kan ikke utelukkes!" Pakkeforløp Løypekart - Hanne Grøstad og Frøydis Stornes
Det nyeste innen behandling av lungekreft - Maria Moksnes Bjaanes

Intervensjonsbronkoskopi

Covid-19

Covid 19. Katastrofe for lungene. Og hva med hodet? - Tøri Vigeland Lerum.pdf


Målgruppe

Målgruppen er allmennpraktikere og spesialister, leger under utdanning og spesialisering. Sykepleiere, fysioterapeuter, ambulansepersonell, ernæringsfysiologer, sosionomer, farmasøyter, psykologer og annet helsepersonell med interesse for temaet.

Godkjenninger

Den norske legeforening

Det er søkt om godkjenning for følgende spesialiteter:

 • Allmennmedisin, Arbeidsmedisin, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Indremedisin, Infeksjonssykdommer, klinisk farmakologi, Lungesykdommer, Medisinsk mikrobiologi, Patologi, Radiologi, Samfunnsmedisin, Thoraxkirurgi.

Se oppdaterte godkjenninger på legeforening.no.

Norges farmaceutiske forening

Symposiet tildeles 10 FEVU-poeng ved deltakelse på begge dager.

Norges fysioterapiforbund

Kurset er godkjent med 15 timer.

Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk sykepleierforbund

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer.

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Norsk psykologforening

Godkjennes som 15 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister.    

Kursformål

Kurset vil være nyttig for alle som arbeider i allmennpraksis, med indremedisinske fag og kirurgi. Kurset vil også være nyttig for helsepersonell som jobber på sykehjem og i rehabiliteringsinstitusjoner. Sykepleiere som jobber med lungepasienter vil kunne ha stort utbytte av kurset.

Hjelpepersonell i allmennpraksis vil også ha nytte av kurset, der det blir mulighet for praktiske øvelser i spirometri og inhalasjonsteknikk. Kurset vil ha fokus på samarbeid og henvisningslogistikk mellom første- og andrelinje tjenesten. 

Etter kurset skal deltagerne ha de nødvendige kunnskaper om diagnostikk og behandling av hyppig forekommende tilstander innen lungemedisinen, samt ha kunnskap om kunnskap om ny og mer avansert behandling av pasienter med sykdommer i lunger og luftveier.

Læringsmål for spesialistutdanning av leger (LIS)

Kurset bidrar til oppnåelse av disse læringsmålene for spesialistutdanning av leger:

 • Utredning av dyspné og hoste (FIM-049, FIM-50, MED-014, LUN-001, LUN-052)
 • Utredning og behandling av obstruktive lungesykdommer, inklusive nye behandlingsprinsipper (FIM- 051, MED-015, MED-016, LUN-002, LUN-003, LUN007)
 • Kjenne kriterier for oksygenbehandling, krav til førerkort og risikovurdering ved flyreiser for pasienter med lungesykdom (FIM-057, FIM-058, MED-016, LUN-029)
 • Kjenne indikasjoner for bruk av ventilasjonsstøtte (FIM-055, MED-021, MED-022, LUN-028, LUN-031, LUN-041)
 • Utredning og behandling av pasienter med luftveis- og annen allergi (MED-015)
 • Kjenne til utbredelse og diagnostikk av tuberkulose og infeksjoner med andre mykobakterier (FIM-055, LUN-017, LUN-018, LUN-020)
 • Kjenne til viktige medfødte lungelidelser og tilbudet til disse pasientene (LUN-038)
 • Kjenne til henvisningspraksis og pakkeforløp ved mistanke om lungekreft (FIM-056, MED-017, LUN-010, LUN-011)
 • Kjenne til tradisjonell og ny behandling, bivirkninger og oppfølging, av pasienter med lungekreft (FIM-056, LUN-016, MED-017)
 • Kjenne til endoskopisk diagnostikk og intervensjon (FIM-060, LUN-014, LUN-059, LUN-056)
 • Kjenne til diagnostikk og behandling av nedre luftveisinfeksjoner (FIM-052MED-018, MED-019, LUN-008)
 • Kjenne til følgetilstander etter covid-19 (FIM-052, MED-019)

Kurskomite

 • Overlege/professor, Ole Henning Skjønsberg, Lungemedisinsk avdeling OUS
 • Overlege/seksjonsleder Hallgeir Tveiten, Lungemedisinsk avdeling, OUS
 • Overlege Håvard Rosvold Andreassen, Lungemedisinsk avdeling, OUS  
 • Spesialsykepleier/MSc Anne Louise Kleiven, Lungemedisinsk avdeling, OUS
 


Fant du det du lette etter?