HELSENORGE

29. OUS-symposium: Lungesykdommer - fra forskning til praktisk medisin

29. OUS - symposium - Lungesykdommer 

Dato: 1. og 2. desember 2022

Sted: Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål, Store auditorium, bygg 6

Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Kursarrangør:

Lungemedisinsk avdeling sammen med Stab forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus

Kurskomite:

 • Overlege/professor, Ole Henning Skjønsberg, Lungemedisinsk avdeling OUS
 • Overlege/seksjonsleder Hallgeir Tveiten, Lungemedisinsk avdeling, OUS
 • Overlege Håvard Rosvold Andreassen, Lungemedisinsk avdeling, OUS  
 • Spesialsykepleier/MSc Anne Louise Kleiven, Lungemedisinsk avdeling, OUS

 

Program: last ned pdf-dokument

Påmelding: lenke til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 14. november

 

Påmeldingsavgift: kr 1 000,-

Antall plasser: 200

Kontaktperson: Evi Faleide

E-postadresse: sympos@ous-hf.no

 

Målgruppe

Målgruppen er allmennpraktikere og spesialister, leger under utdanning og spesialisering. 

Sykepleiere, fysioterapeuter, ambulansepersonell, ernæringsfysiologer, sosionomer, farmasøyter, psykologer og annet helsepersonell med interesse for temaet

Læringsmål

Kurset vil være nyttig for alle som arbeider i allmennpraksis, med indremedisinske fag og kirurgi. Kurset vil også være nyttig for helsepersonell som jobber på sykehjem og i rehabiliteringsinstitusjoner. Sykepleiere som jobber med lungepasienter vil kunne ha stort utbytte av kurset. Hjelpepersonell i allmennpraksis vil også ha nytte av kurset, der det blir mulighet for praktiske øvelser i spirometri og inhalasjonsteknikk. Kurset vil ha fokus på samarbeid og henvisningslogistikk mellom første- og andrelinje tjenesten. Etter kurset skal deltagerne ha de nødvendige kunnskaper om diagnostikk og behandling av hyppig forekommende tilstander innen lungemedisinen, samt ha kunnskap om kunnskap om ny og mer avansert behandling av pasienter med sykdommer i lunger og luftveier.

 

 Detaljerte læringsmål

 • Utredning av dyspné og hoste
 • Utredning og behandling av obstruktive lungesykdommer, inklusive nye behandlingsprinsipper
 • Kjenne kriterier for oksygenbehandling, krav til førerkort og risikovurdering ved flyreiser for pasienter med lungesykdom
 • Kjenne indikasjoner for bruk av ventilasjonsstøtte
 • Utredning og behandling av pasienter med luftveis- og annen allergi
 • Kjenne til utbredelse og diagnostikk av tuberkulose og infeksjoner med andre mykobakterier
 • Kjenne til viktige medfødte lungelidelser og tilbudet til disse pasientene
 • Kjenne til henvisningspraksis og pakkeforløp ved mistanke om lungekreft
 • Kjenne til tradisjonell og ny behandling, bivirkninger og oppfølging, av pasienter med lungekreft
 • Kjenne til endoskopisk diagnostikk og intervensjon
 • Kjenne til diagnostikk og behandling av nedre luftveisinfeksjoner
 • Kjenne til følgetilstander etter covid-19.

 

Godkjenninger

 

DEN NORSKE LEGEFORENING

Det er søkt om godkjenning for følgende spesialiteter:

Allmennmedisin, Arbeidsmedisin, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Indremedisin, Infeksjonssykdommer, klinisk farmakologi, Lungesykdommer, Medisinsk mikrobiologi, Patologi, Radiologi, Samfunnsmedisin, Thoraxkirurgi.

 

NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Symposiet tildeles 10 FEVU-poeng ved deltakelse på begge dager.

 

NORGES FYSIOTERAPIFORBUND

Kurset er godkjent med 15 timer.

Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

 

NORSK SYKEPLEIERFORBUND:

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer.

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

NORSK PSYKOLOGFORENING

Godkjennes som 15 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister.

Fant du det du lette etter?