Å leve med arvelig risiko for kreft- kurs - 18. mai og 24. mai 2017

Kurs, 18.05.2017-24.05.2017, Kreftklinikken, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil BRCA1 og BRCA2, og har risiko for å utvikle kreft.

Kurset er et samarbeid mellom seksjon for arvelig kreft og Lærings- og mestringssenteret (LMS) på Radiumhospitalet. Kurset er et tilbud til kvinner som har fått påvist genfeil BRCA1 og BRCA2.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en som har påvist genfeil deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling.

På programmet:
- Informasjon om rekonstruksjon av bryst
- Erfaringer fra en som har påvist genfeil
- Mestring: å leve med påvist genfeil
- Oppdatert kunnskap om BRCA1 og BRCA2 genfeil
- Seksualitet, samliv og hormoner

Husk skrivesaker om du vil notere underveis.

Kursdato: 18. og 24. mai 2017
Kl.slett: 16.00 -20.30 begge dager

Kontaktinformasjon: se lengre ned på siden.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning for å delta på kurset.

Når og hvor

Dato
18.05.2017-24.05.2017 
Klokkeslett
16:00-20:30 
Sted
Radiumhospitalet
  
Arrangør
Kreftklinikken, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
 
Kontakt
For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med kreftsykepleier/sexolog Randi Gjessing, tlf: 22935924/22935922 eller rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Tone E. B. Johannessen, tlf: 22935724 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no