HELSENORGE

ADI-R – 29. og 30. mars 2023

Invitasjon til Introduksjonskurs i ADI-R våren 2023 for ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

To mennesker som står på ski i et vinterlandskap med snødekte grantrær og mark.

MÅLGRUPPE

Klinikere i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst med utrednings- og testkompetanse og som arbeider med utredning av autismespekterforstyrrelser.

PRIS

Hvert kurs koster 1500 kroner, og inkluderer lunsj og nødvendig materiell. Ta gjerne med manualen selv.
Deltager må selv ordne med reise og eventuelt opphold.

KURSARRANGØR OG KURSHOLDER 

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst ved rådgiver Ulla Hansen RKT og psykologspesialist og ph.d. Nina Stenberg (RKT).

PÅMELDING

  1. Send påmelding til følgende e-postadresse: sjob@ous-hf.no.
  2. Påmeldingen må inneholde navnet ditt, arbeidssted og fakturainformasjon.
  3. Vi arrangerer også en påfølgende gratis boostersamling den 30. august kl. 09.00–15.00 for dem som ønsker oppfølging og mulighet for ekstra skåring og koding i ADOS-2. Presisèr i påmeldingen til kurs om du også ønsker å delta på denne samlingen.
Fant du det du lette etter?