Akromegali -kurs for pasienter og pårørende 14. og 15. mars 2019

Kurs , 14.03.2019-15.03.2019

Mange pasienter med akromegali og deres pårørende har behov for mer kunnskap, i forhold til det å leve med sykdommen. I tillegg er det godt for mange å møte andre i samme situasjon, og dele erfaringer.

Seksjon for spesiell endokrinologi, ved Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeider med Morbus Addison foreningen og lærings- og mestringssenteret ved OUS om kurstilbud til deres pasienter med Akromegali og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap, og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap.

Det legges opp til erfaringsutveksling og plenumsdiskusjoner.

På programmet:
- Innlegg fra bruker (pasienterfaringer)
- Tann - og kjeveproblematikk
- Informasjon om sykdom og behandling
- Bevegelse og fysisk aktivitet
- Nevrokirurgi
- Seksualitet og samliv
- Informasjon om Morbus Addison Foreningen
- Å leve med sykdommen - erfaringsutvekslinger

Kurset har begrensede plasser.

For ytterligere informasjon eller påmelding, ta kontakt med spesialsykepleier/rådgiver ved lærings- og mestringssenteret Vera Dahle, på telefonnummer: 23070820 eller via vår fellesmail: Lmskkt@ous-hf.no

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra din fastlege til dette kurset dersom du ikke er pasient ved Oslo Universitetssykehus.

Når og hvor

Dato
14.03.2019-15.03.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Rikshospitalet
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.