Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 2-3. mars 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 02.03.2017-03.03.2017, Prehospital klinikk

Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.

Når og hvor

Dato
02.03.2017-03.03.2017 
Klokkeslett
07:45-15:30
Sted
Ullevål sykehus
  
Arrangør
Prehospital klinikk
 

Målgruppe
Legevaktsleger og annet legevaktpersonell. Kurset er obligatorisk i henhold til Akuttmedisinforskriften, og alt legevaktpersonell skal gjennomføre kurset innen 2020. Kurset er også godkjent som det obligatoriske kurset i akuttmedisin for leger under spesialisering i allmennmedisin.

Læringsmål
Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.

Kurset er i stor grad lagt opp til trening i mindre grupper, hvor man lærer grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og vurderinger, samt basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer.

Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrig ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater. Det er lagt vekt på å danne små grupper med tett veiledning av instruktørene i realistiske scenarier, både innendørs og utendørs.

Målsettingen er at deltakerne i løpet av kurset skal bli trygge på tilnærmingen til pasienter med truede vitale funksjoner og prioriteringen av tiltakene i møtet med disse pasientene.  

Våre instruktører
Instruktørene på kurset er praktiserende luftambulanseleger og legevaktsleger, erfarent paramedicpersonell og anestesisykepleiere som jobber i det prehospitale miljøet daglig.

Praktiske opplysninger:
Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål

Tidspunkt for kursene våren 2017:
2. og 3. mars 2017
eller
4. og 5. mai 2017

Begge kursene er nå fulltegnet. Påmelding er ikke lenger mulig.

Ved påmelding opplyses deltakers navn, adresse og profesjon, samt fakturaadresse for deltakeravgiften.

Pris: Kr 5000,-. Helsedirektoratet tildeler kommunene refusjon av deltakeravgiften etter søknad.

Kurskomite

  • Jonny Skogholt
  • Emil Kristoffer Iversen
  • Andreas Ernst Hansen
  • Gry Hege Jerijervi

Fant du det du lette etter?