Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Sykehuset arrangerer jevnlig lærings- og mestringskurs for pasienter med AMD og deres pårørende.

Kurset går over en hel dag.

Innehold:
- om sykdommen
- oppfølging i poliklinikk
- Informasjon om aktivitetstilbud fra Blindeforbundet
- Mestringsstrategier
- Hjelpemidler
- Informasjon om bydelenes synskontakter

Mestringskurset er et samarbeid mellom  Øyeavdelingen, Norges Blindeforbund, Oslo Kommune, og Læring og mestringstjenesten i Nevroklinikken.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Ta kontakt med din behandler.

Når og hvor

Sted
Ullevål sykehus
Øyeauditoriet, bygg 36
 
Kontakt
Marianne Hæegh Martiniussen, klinikk HHA
e-post: mmartinu@ous-hf.no