Aldersrelatert Macula Degenerasjon (AMD)

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 12.11.2019, Øyeavdelingen

Sykehuset arrangerer jevnlig lærings- og mestringskurs for pasienter med AMD og deres pårørende.

Kurset går over en hel dag.

Innehold:
- om sykdommen
- oppfølging i poliklinikk
- informasjon om aktivitetstilbud fra Blindeforbundet
- mestringsstrategier
- hjelpemidler
- informasjon om bydelenes synskontakter

Mestringskurset er et samarbeid mellom  Øyeavdelingen, Norges Blindeforbund, Oslo Kommune, og Læring og mestringstjenesten i Klinikk for hode-, hals- og rekonstruktiv kirurgi (HHA).

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Ta kontakt med din behandler.

Når og hvor

Dato
12.11.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Ullevål sykehus
Øyeauditoriet, bygg 36
 
Arrangør
Øyeavdelingen
 
Kontaktinformasjon
Åse Velle på mail: UXSIPS@ous-hf.no
eller alternativt: Marianne Hægh Martiniussen, klinikk HHA, på mail: mmartinu@ous-hf.no 
 
Mer informasjon
UXSIPS@ous-hf.no  

Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF arrangerer et en- dags- seminar for pasienter med Aldersrelatert Macula Degenerasjon AMD og deres pårørende. Seminaret er et samarbeid mellom Øyeavdelingen, Lærings- og mestringstjenesten i Klinikk for hode- , hals- og rekonstruktiv kirurgi (OUS) og Norges Blindeforbund.

Mange pasienter med AMD og deres pårørende, har behov for å vite mer om øyesykdommen AMD og behandlingen av denne. I et slikt seminar møter de andre i samme situasjon og dette bruker å være gunstig for bedre å mestre hverdagen å leve med kronisk sykdom.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap.

Målgruppen for dette seminaret er pasienter (og pårørende) knyttet til Øyeavdelingen på OUS. 

Temaer for kurset er:

  • Bruker innlegg, mestring i hverdagen
  • Informasjon om AMD og behandling av lege
  • Poliklinikken på Øyeavdelingen av sykepleier
  • Informasjon fra synskontaktene i kommunen
  • Informasjon om hjelpemidler av NAV
  • Informasjon fra Rådgivninskontoret i kommunen
  • Informsjons fra Voksenopplæringen i kommunen
  • Rehabiliteringstilbud fra Norges Blindeforbund

Påmeldingsfrist: 8. november 2019

Seminaret er gratis dersom du har frikort, ellers koster det 517 kroner. Gratis for ledsager. Lunsj og kaffe/ te inngår.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.