Anabole-androgene steroider og behandling

Fagseminar, 11.02.2020, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 

Seminar om anabole steroider og behandling

Steroideprosjektet ved Nasjonal kompetansetjeneste for TSB inviterer til det tredje nasjonale seminaret om anabole-androgene steroider og behandling. Seminaret vil foregå på Gaustad sykehus i bygg 10, men det vil også være mulig å følge det via Helsenett. 

Målgrupper for seminaret er leger under utdanning og spesialister i rus- og avhengighetsmedisin, psykisk helsevern og allmennmedisin, psykologer, sykepleiere, sosionomer og andre ansatte i enheter for rus- og avhengighetsbehandling, psykisk helsevern og kommunal helsetjeneste, men det er også åpent for eventuelle andre med interesse for tematikken. Kurset blir søkt godkjent av legeforeningen, sykepleierforbundet og psykolog­foreningen som tellende timer.

Når og hvor

Dato
11.02.2020 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Gaustad sykehus
Bygg 10
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål? Ta kontakt på steroider@ous-hf.no
 
Mer informasjon
https://steroider.oushf.no  
Fant du det du lette etter?