Antibiotikakurs for sykepleiere

Kurs, Avdeling for smittevern

Samme kurs holdes 3 ganger

08.03: Rikshospitalet - Grønt auditorium
13.03: Ullevål sykehus, Øyeavdelingen auditorium, Bygg 36, 1.etg
22.03: Radiumhospitalet, Auditorium Montebello BU102

Når og hvor

Arrangør
Avdeling for smittevern
 
Kontaktinformasjon
 

Antibiotikaresistens er et økende problem. For at vi skal ha virksomme antibiotika mot infeksjoner i fremtiden, er det viktig at vi bruker antibiotika på riktig måte. Sykepleierne har en viktig rolle i arbeidet med å forbedre antibiotikabehandlingen i sykehus, og målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om resistens og resistensutvikling, ulike typer antibiotika, riktig og trygg bruk av antibiotika og antibiotikastyring i sykehus.

Program
Antibiotikakurs for sykepleiere med foredragsholdere fra Infeksjonsmedisinsk avd., Mikrobiologisk avd. og Avd. for smittevern ved OUS

09:00 - 09:10      Velkommen

09:10 - 09:40      Basal mikrobiologi 

09:40 - 10:10      Indikasjoner for mikrobiologisk prøvetaking

10:10 - 10:20      Pause   

10:20 - 10.40      Resistenstesting og tolkning av resistenssvar

10:40 - 11:10      Antibiotikaklasser og virkningsmekanismer
                             Doseringsprinsipper og bivirkninger

11:10 - 11:25      Pause

11:25 - 11:45      Drivere av antibiotikaresistens

11:45 - 12:15      Rasjonell antibiotikabehandling

12:15 - 13.00      Lunsj

13:00 - 13:30      Antibiotikastyringsprogram i sykehus

13:30 - 14:00      Sykepleierens rolle antibiotikastyring

14:00 - 14:10      Pause

14:10 - 14:40      Antibiotika til sårbare grupper: Barn, gravide/ammende,
                             organsvikt, multifarmasi

14:40 - 15:00      Trygg antibiotika administrering: Fra tilberedelse til kast

                                                                                Med forbehold om endringer

  

Fant du det du lette etter?