Arbeidsseminar om behandlingsretningslinjen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 26.09.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 

I 2016 kom  Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet og fra 2018 skal pakkeforløp for TSB settes ut i livet som vil bygge på denne retningslinjen.

Hvordan gjøre anbefalingene i retningslinjen kjent blant ansatte og medspillere? Nasjonal kompetansetjeneste TSB inviterer til en dag der vi utforsker innholdet i retningslinjen.

Maksimalt tre representanter fra hver behandlingsenhet inviteres. For å sikre prosesssen videre, er det ønskelig at både brukere, ledere og klinikere deltar.

Påmelding innen 10. september via lenken (Questback)

Bilde av retningslinje

Når og hvor

Dato
26.09.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
Adresse Sognsvannsveien 21 (Gaustad sykehus). Trikk til Rikshospitalet eller Gaustad stasjon 
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Se www.tsb.no  
Kontaktinformasjon
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 21 (Gaustad sykehus) Bygg 6
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
mob tlf 469 59 791
tsbpost@ous-hf.no

 
Mer informasjon
Lenke til påmelding  
Fant du det du lette etter?