HELSENORGE

Arytmogen kardiomyopati (AC), lærings- og mestringskurs for deg med genetisk hjertesykdom

 Mange pasienter med AC har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

OM KURSET

Kurset anbefales som en del av tilbudet til dere som har AC og deres pårørende. Et tverrfaglig team vil formidle sin fagkunnskap og det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.

INNHOLD

Tema som belyses:

  • Bruker forteller om sine erfaringer
  • Informasjon om sykdom og behandling
  • ICD
  • Transplantasjon
  • Oppfølging ved fagenhet for genetisk hjertesykdom
  • AC og trening
  • Mestring
  • Erfaringsutveksling i grupper

 

PRAKTISK INFORMASJON

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

 

Kurset går over en dag. Det blir servert enkel lunsj. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Reise – og oppholdsutgifter 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

Avklar gjerne med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Overnatting 


Brosjyre

Brosjyre nov.ppt


Fant du det du lette etter?