HELSENORGE

Asperger fagdag med Vinderen 8. november 2022

Velkommen til fagdag om Asperger


Photo

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom HSØ inviterer til digital fagdag!

Tema for fagdagen er hvordan gi gode helsetjenester til personer med autismespekterforstyrrelser/Asperger syndrom. 

Sted

Lenke til digital deltagelse blir sendt ut til påmeldte i god tid før arrangementet. Arrangementet er kostnadsfritt.

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og andre som møter voksne med ASF/Aspergersyndrom.

Kursarrangør

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst.  
Det vil bli søkt godkjenning av fagdagen hos Norsk psykologforening, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Egoterapeutforbundet.

Påmelding

Send påmelding til sjob@ous-hf.no med navn, profesjon, arbeidssted innen 1. oktober 2022.

Du finner Arbeidsbok for personer med Asperger syndrom her
Du finner informasjon om Mestringskurs for personer med Asperger syndrom, herFant du det du lette etter?