Astmaskole for foresatte

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Avdeling for barnemedisin

Dagskurs i regi av Barnepoliklinikken, Barneavdeling for allergi-og lungesykdommer i Barne- og ungdomsklinikken. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en foresatt deler sine erfaringer.

Kurset er for deg som er forelder/omsorgsgiver for barn (0-18 år).

To kurs høsten 2018:
12. september
14. november

Noen av temaene som blir tatt opp, er:

  • Fakta om astma
  • Behandling og forebygging
  • Hvordan leve med astma i hverdagen
  • Hjelpetiltak og stønader

Sted: Møterom 2 ved Læresenteret (LMS) i 1. etasje i Sykehushotellet på Ullevål.

Påmelding skjer ved henvisning fra fastlege eller spesialist. Barnet må ha en astmadiagnose. Dette tilbudet er gjelder for pasienter tilhørende Oslo.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningen merkes med ”Astmaskole for foresatte” og sendes:

Henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Når og hvor

Dato
14.11.2018
Klokkeslett
08:45-15:00
Sted
Ullevål sykehus
Ullevål hotell, bygg 10
 
Arrangør
Avdeling for barnemedisin
 
Kontakt
Andre spørsmål kan rettes til:
Barneavdeling for allergi-og lungesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, OUS:
Møyfrid Tjøstheim Elter, sykepleier: Tlf: 22118803
Mail: pollung@ous-hf.no 


Seksjonsleder, overlege: Iren Lindbak Matthews
 

Astmaskole for foresatte/omsorgsgivere

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.