Astmaskole for foresatte

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 17.02.2017

Dagskurs i regi av Barnepoliklinikken, Lunge- og allergiseksjonen, Ullevål. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en foresatt deler sine erfaringer.

Kurset er for deg som er forelder/har omsorgsgiver for barn (0-18 år).

Noen av temaene som blir tatt opp, er:
•Fakta om astma
•Behandling og forebygging
•Hvordan leve med astma i hverdagen
•Hjelpetiltak og stønader

Sted: Møterom 2 ved Læresenteret (LMS) i 1. etasje i Sykehushotellet på Ullevål.

Førstkommende kursdag: 17. februar 2017.
Neste kursdag arrangeres 10. mai 2017

Påmelding skjer ved henvisning fra spesialist. Barnet må ha en astmadiagnose.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Henvisningen merkes med ”Astmaskole for foresatte” og sendes:

Henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Når og hvor

Dato
17.02.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00 
Sted
Ullevål sykehus
Ullevål hotell, bygg 10
 
Kontakt
Andre spørsmål kan rettes til:

Barnemedisinsk poliklinikk, Ullevål:
Møyfrid Tjøstheim, sykepleier: Tlf: 22118803
Mail: pollung@ous-hf.no 


Seksjonsleder, overlege: Iren Lindbak Matthews