Helsenorge

Astmaskole for foresatte til barn og unge i Oslo og omegn

 

Kurs, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sine erfaringer.

Noen av temaene:
• Fakta om astma
• Behandling og forebygging
• Hvordan leve med astma i hverdagen
• Hjelpetiltak og stønader

Påmelding: Ved henvisning fra spesialist eller fra barnet/ungdommens lege i Oslo universitetssykehus.

Ekstern henvisning merkes med:
Oslo universitetssykehus 
Barnesykdommer
Postboks 4956
0424 Oslo

Hvis smittesituasjonen tilsier at kurset må holdes digitalt vil dere få beskjed om dette.

Eventuelle spørsmål: Kan rettes til Barnemedisinsk poliklinikk Ullevål
ved sykepleier Møyfrid Tjøstheim Elter
tlf. 22 11 88 03 eller mail: pollung@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?