HELSENORGE

Astmaskole for foresatte

En- dags kurs i regi av Barnemedisinsk poliklinikk, Ullevål, Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer, OUS.

Kurs, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer

En- dags kurs i regi av Barnemedisinsk poliklinikk, Ullevål, Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer, OUS.

Av Oslo Universitetssykehus

Dato høst 2022: 19.10

Sted: Møterom 2 ved Læresenteret (LMS) i 1. etasje i Sykehushotellet på Ullevål (Bygg 10)

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper.

Noen av temaene som blir tatt opp:
• Fakta om astma
• Behandling og forebygging
• Hvordan leve med astma i hverdagen
• Hjelpetiltak og stønader

Påmelding skjer ved henvisning fra spesialist. Barnet må ha en astmadiagnose.

Andre spørsmål kan rettes til: Barnemedisinsk poliklinikk, Ullevål:
Tonje Hallan Kristiansen, sykepleier: Tlf 23015509 Mail: pollung@ous-hf.no

 Avdelingsleder, Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer: Iren Lindbak Matthews.

Fant du det du lette etter?