HELSENORGE

Astmaskole for foresatte

En- dags kurs i regi av Barnemedisinsk poliklinikk, Ullevål, Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer, OUS.

Kurs, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer

En- dags kurs i regi av Barnemedisinsk poliklinikk, Ullevål, Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer, OUS.

Av Oslo universitetssykehus.

Sted: Møterom 2 ved Læresenteret (LMS) i 1. etasje i Sykehushotellet på Ullevål (Bygg 10).

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper.

Temaer

Noen av temaene som blir tatt opp

  • Fakta om astma.
  • Behandling og forebygging.
  • Hvordan leve med astma i hverdagen.
  • Hjelpetiltak og stønader.

Påmelding skjer ved henvisning fra spesialist. Barnet må ha en astmadiagnose.

Kontakt oss

Andre spørsmål kan rettes til: Barnemedisinsk poliklinikk, Ullevål:

  • Tonje Hallan Kristiansen, sykepleier: Tlf. 23 01 55 09. E-post: pollung@ous-hf.no.
  • Avdelingsleder, Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer: Iren Lindbak Matthews.
Fant du det du lette etter?