Atopisk eksem - Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksem

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Fire ganger i året, Seksjon for hudsykdommer

Fire ganger i året arrangeres pårørendesamlingen "Med fokus på atopisk eksem hos barn"

Målgruppe:
Foresatte til barn med atopisk eksem.

Innhold:
Det legges opp til tid til spørsmål i plenum og erfaringsutveksling i grupper. 
•Innlegg fra bruker - "Familien med et barn med atopisk eksem"
•Fakta om Atopisk eksem v/lege.
•Behandling av Atopisk eksem (med gruppearbeid).
•Trygder og rettigheter v/sosionom.
•Å leve med, ulike mestrings-strategier.
•Behandling og forebygging av Atopisk eksem, ved sykepleier
•Presentasjon av Atopikerutvalget
•Norsk Psoriasisforbund informerer

Varighet:
2 dagers kurs som arrangeres 4 ganger i året.

Opplæringspenger:
Arbeidsgiver belastes ikke. Foresatte har rett til opplæringspenger etter lov om folketrygd. Ved kursdeltakelse vil legen ved Rikshospitalet søke trygdekontoret om dette.

Obs:
Deltakerne må kunne snakke norsk.
Barnet eller dets søsken kan dessverre ikke være med på kurset.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Henvisningen merkes med ”Atopisk eksem, eksemskole for foresatte” og sendes:

Henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Når og hvor

Tid
Fire ganger i året
Sted
Rikshospitalet
Hudavdelingen
 
Arrangør
Hudsykdommer
 
Kontakt
Lege v/hudavdelingen, Rikshospitalet: Teresa Løvold Berents, telefon 23 07 28 84