Avansert kurs i lindrende behandling (C-nivå)

Fagseminar, 24.04.2017-25.04.2017, Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)

 

Foto: syrin

Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB) har gleden av å invitere til avansert kurs i lindrende behandling der temaet er:

”Den palliative verktøykassa - mål om god livskvalitet ” 

(Programmet for 2017 er tilsvarende som kurset i 2016).

Tid

Mandag 24. og tirsdag 25. april 2017.

Sted

Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker.

Målgruppe

Sykepleiere som arbeider innenfor fagfeltet lindrende behandling. Arbeidsplass kan være palliative sentre eller annen avdeling i sykehus som behandler palliative pasienter, lindrende enheter på sykehjem eller sykepleier i kommunehelsetjenesten forøvrig. Kurset er først og fremst et tilbud til sykepleiere med videreutdanning. Sykepleiere uten videreutdanning kan søke, men må da kunne vise til minst 5 års arbeid hovedsakelig med palliative pasienter. Sykepleieren kan også ha fagutvikling/undervisning innen palliasjon som sitt arbeidsområde.

Målsetting

Hensikten er at sykepleiere med høy kompetanse innen lindrende behandling skal få mulighet til fordypning gjennom:
- undervisning på høyere nivå
- møte sykepleiere på samme nivå med mulighet for å  diskutere og dele erfaringer
- oppdatering av kunnskap om utviklingen innen fagfeltet.

Pris

Kursavgift:
kr. 900,-. Denne faktureres i forkant av kurset.

Oppholdsutgifter som skal  gjøres opp av hver enkelt ved avreise til hotellet:
- Enten helpensjon i enkeltrom: kr. 2025,- pr. pers  (inkl. pausebevertning, 1 overnatting, middag, frokost og lunsj begge dager).
- Eller helpensjon i dobbeltrom: kr. 1885,- pr. pers (inkl. pausebevertning, 1 overnatting, middag, frokost og lunsj begge dager).
- Eller to dagpakker uten overnatting eller middag kr. 990,- pr pers (inkl. pausebevertning, lunsj begge dager).

Påmelding innen 1. mars 2017.

Program


Posterpresentasjon

Skjer det noe spennende på din arbeidsplass som du tror andre kan ha interesse av?  Send inn et forslag til presentasjon. Mal for presentasjon (pdf).

Kontakt 

For mer informasjon om faglig innhold kontakt kursledere Berit Seljelid tlf. 23 02 66 83/ Ellen Bjerkeset tlf. 23 02 76 82.

Spørsmål om påmelding/betaling rettes til Margrethe Falch til. 23 02 66 84.

Når og hvor

Dato
24.04.2017-25.04.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Arrangør
Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)