AVLYST: Brukersamling - Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 24.04.2020-25.04.2020, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Brukersamlingen til Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 24. og 25. april 2020 er AVLYST
mennesker som snakker sammen

illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt til barn eller en voksen bruker med en av diagnosene vi har kompetansesenteransvar for.

Hensikten med samlingen:

  • arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
  • informere om senterets aktivitet
  • få innspill til senterets virksomhetsplan
  • valg av representanter til senterrådet

Har du

  • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
  • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?

Da bør du

  • lese strategiplan 2017-2021 for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  • tenke gjennom hvordan DU mener senteret best kan møte målene i strategiplanen fremover
  • melde deg på årets brukersamling 

Påmelding

har dere en brukerorganisasjon, melder du deg på der. Tuberøs sklerose, Dravet syndrom og GLUT1-mangelsykdom har brukerorganisasjoner. Kontaktinformasjon brukerorganisasjonene

har du/ditt barn en av diagnosene vi har ansvaret for, men ingen brukerorganisasjon? Da kan du melde deg på direkte til kompetansesenteret

Påmeldingsfrist: senest 26. mars 2020. Begrenset antall plasser.


Pris

Deltagelse er gratis. Reiseutgifter etter billigste reisemåte samt opphold for en pårørende pr. familie dekkes av kompetansesentret.

Ansatte ved kompetansesentret og fagrepresentanter i senterrådet deltar på samlingen fredag. Lørdag er brukernes dag med blant annet valg av brukerrepresentanter til senterrådet.

Program kommer senere.

Når og hvor

Dato
24.04.2020-25.04.2020 
Klokkeslett
10:30-16:00 Fredag 24. april og lørdag 25. april 2020
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
 
Mer informasjon
kompetansesenter-sse@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?