Avlyst: Fagseminar om utredning av barn med minoritetsspråklig bakgrunn

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 26.03.2020, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Fagseminar om utredning av kognitive og adaptive ferdigheter hos barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn eller begrensede norskkunnskaper.
Bilde av gutt

Utredning av minoritetsspråklige barn eller barn med begrensede norskkunnskaper er faglig utfordrende.  Det forutsetter at den som utreder har nødvendig erfaring og kompetanse til å vurdere hvordan barnets språk- og kulturerfaringer kan påvirke barnets testprestasjoner.

I regional faglig retningslinje for utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming er temaet viet et eget kapittel, og det gis anbefalinger for praksis.

Temaene og forelesere på fagseminaret:

Espen Egeberg er ansatt som seniorrådgiver ved Statped sørøst. Han vil snakke om flerspråklig utvikling og sammenhenger med utredningsresultater.

Einar Tryti er ansatt som psykolog ved Ahus, Barne- og ungdomsklinikken – habilitering. Tryti har deltatt i arbeidet med den regionale retningslingslinjen og vil snakke om evneutredning, profilvurdering og tilbakemelding etter utredning.  

Shahram Ariafar er pappa til et barn som har diagnosen utviklingshemming og er leder av Norsk forbund for Utviklingshemmede sitt fylkeslag i Oslo. Han vil snakke om sine erfaringer med å ha et barn som har blitt utredet for diagnosen utviklingshemming.

Fagseminaret avholdes på Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kvinnesenteret (bygg 8). Det er anledning til å delta på videokonferanse.

Påmeldingsfristen er 12. mars 2020. Fagseminaret er gratis og det vil bli servert lunsj til de som deltar på Ullevål sykehus.

Det er en fordel at deltakerne er kjent med Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming, særlig kapitel 15. Minoritetsspråklige barn eller barn med begrensede norskkunnskaper.

Når og hvor

Dato
26.03.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Ullevål sykehus, Kvinnesenteret (bygg 8)
  
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?