AVLYST inntil videre: Kurs om PNES - psykogene, ikke epileptiske anfall 23. og 24. april 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.04.2020-24.04.2020, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

Når det ikke er epilepsi - hva da? Kurset er AVLYST på ubestemt tid pga. Corona-situasjonen.

Målgruppe
Psykologer, psykiatere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell.

Godkjenning
Kurset er godkjent med 12 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, klinisk nevrofysiologi, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening, 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening og 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.

Kurset er AVLYST på ubestemt tid pga. Corona-situasjonen.

Kursbrosjyre (pdf): Når det ikke er epilepsi - hva da? 2020

Når og hvor

Dato
23.04.2020-24.04.2020 
Klokkeslett
08:30-14:45
Sted
SSE Sandvika
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i Sandvika. Undervisningspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98.
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 
Kontaktinformasjon
For ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt på:
undervisningAKE@ous-hf.no eller tlf. 67501477
 

Torsdag 23. april

Møteleder: Antonia Villagran/Hilde N. Karterud

 • 08.30 – 09.00 Kaffe og registrering
 • 09.00 - 09.30 Sykdomsforståelse ved PNES ved lege Charlotte Lunde
 • 09.30 – 10.15 PNES – en oversikt over diagnosen ved overlege Antonia Villagran 
 • 10.30 – 12.00 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon
  ved overlege Oliver Henning            
 • 12.00 – 12.45 Lunch
 • 12.45 – 14.15 Dissosiasjon – hva er det? Med implikasjoner for behandling ved psykologspesialist Akiah Ottesen Berg
 • 14.30 – 15.00 Formidling av diagnosen ved fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud
 • 15.00 – 15.20 Kliniske erfaringer med håndtering av PNES ved fagsykepleier Ellen Pettersen
 • 15.30 – 16.00 Kroppen og PNES  ved psykomotorisk fysioterapeut Irene Barfoed Hauge

Fredag 24. april

Møteleder: Antonia Villagran/Hilde N. Karterud 

 • 08.30 – 09.45 En helhetlig biopsykososial tilnærming ved overlege Helene Gjone
 • 10.00 – 10.45 Psykologiske aspekter ved psykolog fra SSE
 • 11.00 – 11.45 Forståelse og tilnærming: Erfaringer fra behandling av voksne med PNES ved Karin Holt psykologspesialist DPS Groruddalen/ spesialrådgiver RVTS Øst
 • 11.45 – 12.30 Lunch
 • 12.30 – 13.00 Utredning og behandling av PNES ved SSE ved overlege Antonia Villagran
 • 13.00 – 13.30 Psykososiale aspekter hos ungdom med PNES ved fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud
 • 13.45 – 14.00 PNES hos personer med intellektuell utviklingshemming ved fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud
 • 14.00 -14.30 PNES hos barn og unge, case med sykepleier ved sykepleier Sissel S. Meriles
 • 14.30 – 15.00 PNES hos barn og unge ved overlege og professor Morten Lossius

Oppsummering og utlevering av kursbevis

Om foreleserne

Charlotte Lunde, lege ved BUP Nord, Ous. Tidligere jobbet i 5 år på SSE, Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Hun trekker frem perspektiver på sykdomsforståelse ved PNES.

Antonia Villagran, spesialist i nevrologi, PhD stipendiat og overlege ved Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, SSE. Hun gir en oversikt over diagnosen og holder en forelesning om utredning og behandling.  Antonia Villagran er fagansvarlig for PNES ved SSE.

Hilde Nordahl Karterud, PhD, fag og forskningssykepleier ved SSE. Hun vil holde to forelesninger, en om formidlingen av PNES -diagnosen og en om psykososiale utfordringer hos ungdom med PNES.

Siv Bækkelund, hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og jobber som psykolog ved SSE. Hun vil holde et foredrag om psykologiske aspekter ved PNES.

Oliver Henning, spesialist i nevrologi og psykiatri og overlege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi, SSE. Han viser videoopptak av PNES og belyser kompleksi¬teten i diagnostiseringen av PNES vs. epileptiske anfall.

Akiah Ottesen Berg, psykologspesialist og PhD, jobber på NORMENT.  Hun gir innføring i dissosiative symptomer og diagnoser, hvordan PNES forstås gjennom strukturell dissosiasjonsteori og implikasjoner for behandlingen.

Karin Holt, psykologspesialist, jobber ved DPS Groruddalen og som spesialrådgiver på RVTS Øst. Hun vil snakke om erfaringer fra behandling av voksne med PNES.

Helene Gjone, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, dr. med og overlege ved Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved Ous. Hun presenterer en biopsykososial tilnærming ved utredning og behandling av PNES hos barn og unge.

Irene Barfoed Hauge, psykomotorisk fysioterapeut og spesialfysioterapeut i epilepsi og rehabilitering, jobber som fysioterapeut ved Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, SSE. Hun har fokus på en fysioterapeutisk tilnærming og holder et foredrag om kroppslige opplevelser hos pasienter med PNES.

Sissel S. Meriles, spesialsykepleier ved SSE, Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Hun gir en kasusbeskrivelse av ungdom med PNES.

Morten Lossius, spesialist i nevrologi, dr. med. professor og forskningsleder ved SSE. Han gir en forelesning om PNES hos barn og unge.

Ellen Pettersen, fagsykepleier ved SSE, Solbergtoppen rehabilitering. Hun holder innlegg om håndtering av anfall.

Med forbehold om endringer i programmet

Fant du det du lette etter?