AVLYST: Møteplass Oslo 22.april 2020- Legens rolle i klagesaker

Fagseminar, 22.04.2020, Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Møteplass Oslo den 22. april 2020 er avlyst på grunn av korona-pandemien.
Vi håper å kunne avholde møtet seinere i år.        
I så fall vil det bli sendt ut en ny invitasjon med nye lenke til påmelding.
Møteplass Oslo

 

Velkommen til Møteplass Oslo!

Et fagseminar rettet mot leger i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Agenda

Kl. 16:30 – 16:35 Velkommen

Kl. 16:35 – 17:00 Tilsynsmyndighetens håndtering av klagesaker. Eksempler på saker med svikt i samhandlingen v/ Sølvi Taraldsen, assisterende fylkeslege i Oslo og Viken
 Kl. 17:00 – 17:15 : Spørsmål og diskusjon

Kl. 17:15 – 17:35: «Noe å lære av - En veltrent mann med mekanisk aortaklaff og leggsmerter». v/ Bente Thorsen, tidligere fastlege, Linde legegruppe, i samarbeid med akuttmedisinsk avdeling, OUS.

Kl. 17:35 – 17:45: Spørsmål og diskusjon

Kl. 17:45 – Kl. 18:00: Pause

Kl 18:00 – 18:20: Legenes rolle i klagesaker knyttet til utskrivelser av pasienter. Hvordan arbeider sykehuset?  v/Trine Sand Kaastad, Seksjonsleder, Avdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring, OUS 

Kl. 18:20 – 18:30: Spørsmål og diskusjon
Kl 18:30– 18:45: Avvik og klager på legevakt, v/Beate Nilsen, overlege, Oslo kommunale legevakt

18:45 – 19:00: Diskusjon og oppsummering: Forbedring på individ- og systemnivå for å forebygge samhandlingsavvik

Kl. 19:00 – 19:15 Pause

Kl 19:15 – 19:45: Når noe går galt – hvem tar vare på doktor'n? v/Karin Rø, spesialist i arbeidsmedisin, Leder av LEFO-Legeforskningsinstituttet
Kl 19:45 – 20:00: Spørsmål og diskusjon


Hvis du vil vite mer om Møteplass Oslo klikker du på lenken lenger ned på denne siden.

Når og hvor

Dato
22.04.2020 
Klokkeslett
16:00-20:00 16.00 - 20.00
Sted
Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25)
Rødt auditorium
 
Arrangør
Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester
 
Medarrangør

Oslo legeforening

Kontaktinformasjon
Bente Thorsen, sekretær for Møteplass Oslo 
Mer informasjon
Møteplass Oslo  
bente.thorsen@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?