AVLYST! Temakveld 8. juni: Barn og ungdom med spiseforstyrrelser. Familier som hjelper familier.

Temakveld, 08.06.2020-09.06.2020, Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til vårens siste temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Litteraturhuset, mandag 8. juni.

Forelesere er familieterapeutene  Jeanette Skjønhaug og Anne-Lise Kvakland, ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

Spiseforstyrrelse er en alvorlig psykisk lidelse som oftest oppstår i ungdomstiden. Ungdommene som kommer til flerfamilieterapi har diagnosen anoreksi eller bulimi. I behandling av disse pasientene er den anbefalte metoden ‘Familiebasert behandling’, som setter foreldrene til å støtte barnet sitt til å bli frisk. Flerfamilieterapi bygger på prinsippene i denne behandlingen.

På Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus har denne metoden vært i bruk for barn og ungdom med spiseforstyrrelser siden 2007. Vi vil snakke om hvordan behandlingen er lagt opp og vise hvordan familier hjelper hverandre til å komme seg ut av spiseforstyrrelsen.

Flerfamilieterapi er utviklet fra grunntanken om at familier hjelper familier. Vi som jobber med  denne behandlingsformen tenker at foreldre og søsken er en ressurs i behandlingen og det er de som kjenner den som er rammet av spiseforstyrrelsen best. Det er ønskelig at hele familien får støtte til å finne tilbake til egen styrke slik at behandlingen kan skje hjemme. Gjennom å møte andre familier som strever med det samme, kan familiene få hjelp til å se seg selv utenfra og komme frem til nye måter å håndtere sykdommen på.

En familie som har deltatt i flerfamilieterapi skal snakke om hvordan det var å være med og hvordan de kom seg ut av spiseforstyrrelsen.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Tid: Mandag 8. juni kl. 17.00-19.00

Temakveldene er gratis, ingen påmelding.

Ved spørsmål, ta kontakt med Vigdis Jacobsen Rehn, tlf. 480 16 286 eller på mail: vigdis.jacobsen.rehn@ous-hf.no

Vi gjør oppmerksom på at det vil være begrenset antall plasser, så "førstemann til mølla"-prinsippet vil gjelde!

Velkommen.

Illustrasjonsbilde temakveld

Når og hvor

Dato
08.06.2020-09.06.2020 
Klokkeslett
17:00-19:00
Sted
Litteraturhuset i Oslo. Wergelandsveien 29.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Klinikk psykisk helse og avhengighet 
Fant du det du lette etter?