Avrusning og behandling av abstinenser i somatiske avdelinger

Fagseminar , 20.10.2017 , Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Pasienter innlagt i somatiske avdelinger kan ha rusproblematikk som påvirker behandlingen, opptil 10 prosent i et slikt omfang at de risikerer abstinenser. Nasjonal faglig retningslinje for avrusning gir anbefalinger om adekvat behandling.

Halvdagsseminar for leger i somatikken:   

  • Presentasjon av Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra
    rusmidler og vanedannende legemidler med vekt på relevans for somatisk spesialisthelsetjeneste, ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
  • Presentasjon av forskningsprosjektet «Rus og somatisk sykdom», ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS 
  • Behandling av rusmedisinske problemstillinger – introduksjon til  
    verktøyet «Lommerus», ved overlege Svein Skjøtskift, Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen
  • Presentasjon av ny nivå 1-prosedyre for delirium tremens i  OUS.

Detaljert program

Påmelding på e-post til prosjektleder Pernille Næss
E-post: pernae@ous-hf.no

Når og hvor

Dato
20.10.2017 
Klokkeslett
11:30-15:00
Sted
Gaustad sykehus
Bygg 6
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Prosjektene somatisk helse og rus og Prosjekt implementering av nasjonale faglige retningslinjer, Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
Kontakt
Prosjektleder Pernille Næss
 
Mer informasjon
Somatisk helse og rus  
pernae@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.