HELSENORGE

Barnepalliasjon i habiliteringstjenesten

Fagdag om barnepalliasjon for barn og unge i målgruppen til HABU

Fagdagen vil omhandle barnepalliasjon til pasienter i målgruppen til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). 

På programmet står følgende tema:

  • Erfaringer med barnepalliasjonstilbud sett fra familiens ståsted 
  • Samarbeid barnepalliativt team og HABU 
  • Beredskapsplaner i barnepalliasjon
  • Smertekartlegging og smertelindringhos barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser
  • Kommunikasjon med familier i barnepalliative forløp

Målgruppe for fagdagen er fagpersoner i HABU og barneavdeling som er tilknyttet helseforetakets barnepalliative team. Fagdagen er for ansatte i helseforetak i helseregion Sør-Øst.

Her kan du se nærmere på programmet for fagdagen.

Fagdagen er gratis. Det blir servert lunsj.


Fant du det du lette etter?