Basiskurs i habilitering 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 24.04.2017-25.04.2017, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)


Målet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.

Målgruppen for kurset er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseforetakene i Helse Sør-Øst .

Kurset omhandler tema som er sentrale for ansatte i tjenestene uavhengig av hvilken fagbakgrunn eller hvor lang fartstid en har. Målet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.

Basiskurs.jpg

Noen kommentarer fra deltakere på årets basiskurs:

Det har vært en gledelig reise gjennom alle samlingene! Dette har vært nyttig og viktig for mitt fremtidige arbeid. Takk!

Navnet basiskurs gir assosiasjoner til at det er kurs for nybegynnere i habiliteringsfeltet, og det blir feil å tro da temaene er like viktige for oss som har jobbet i mange år innen habilitering. Synes kurset burde nå ut til mange flere enn det gjør nå.

Kurset legges opp med forelesninger, gruppediskusjoner og erfaringsdeling. Deltakerne får en unik mulighet til å bli kjent med kollegaer fra andre habiliteringstjenester i regionen.

Kurset består av 5 dager fordelt på 3 samlinger.

Første samling er 24. og 25. april.

Andre samling er 5.september.

Tredje samling er 6.-7.november. 

Deretter blir det en dagssamling i første halvdel av september og en to-dagers samling i slutten av oktober. 

Vi legger også til rette for at deltakerne i løpet av året skal hospitere en dag i en annen habiliteringstjeneste i regionen.

Det forventes at alle deltakerne deltar på alle samlinger. Samlingene avholdes i Nydalen, Oslo. Kurset er gratis, men deltakerne må selv ordne med eventuell overnatting. Etter 2017 vil basiskurset bli arrangert annet hvert år

Blant temaene for kurset er 
- Forståelse av funksjonshemming og habilitering
- Sentrale føringer for habiliteringstjenestene
- Familieperspektivet i habilitering
- Kunnskapsbasert praksis
- Barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn
- Oppgavedeling og koordinering
- Veiledningsplikten
- Samhandling og konflikthåndtering

Her kan du melde deg på Basiskurs i habilitering 2017. Påmeldingsfrist er 20. mars.

https://response.questback.com/oushf/basiskurs2017

Når og hvor

Dato
24.04.2017-25.04.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?