Basiskurs i habilitering 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 01.04.2019 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Formålet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste. Målgruppen er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.
Basiskurs i habilitering

Basiskurset i habilitering omhandler tema som er sentrale for alle ansatte i tjenestene uavhengig av fagbakgrunn eller hvor lang fartstid en har.

Kurset legges opp med forelesninger, gruppediskusjoner og erfaringsdeling. Deltakerne får en unik mulighet til å bli kjent med kollegaer fra andre habiliteringstjenester i regionen.

Her er noen tilbakemeldinger fra deltakere på kurset i 2017:

"Mange av temaene setter i gang nyttige tanker og refleksjoner. Bra å få diskutere i grupper og nyttig og interessant med hospitering. Bra å treffe folk fra andre habilieringstjenester".

"Temaene som ble tatt opp var høyst relevante i forhold til hverdagen på jobb. Skapte refleksjon og spørsmål til drøfting når vi kom tilbake til arbeidsplassen, og en større trygghet på hvilke oppgaver ansatte i HABU skal utføre".

Kurset består av 5 dager fordelt på 3 samlinger:

 • 1. og 2. april
 • 3. september
 • 4. og 5. november

Det blir også tilrettelagt for at deltakerne i løpet av kurset skal hospitere en dag i en annen habiliteringstjeneste i regionen.

Blant temaene på basiskurset er:

 • Forståelse av funksjonshemming og habilitering
 • Sentrale føringer for habiliteringstjenestene
 • Familieperspektivet i habilitering
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Barn, unge og familier med minoritetsbakrunn
 • Oppgavedeling og koordinering
 • Veiledningsplikten
 • Samhandling og konflikthåndtering

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. Deltakerne dekker selv reise- og oppholdsutgifter. Det forventes deltakelse på alle samlingene.

Påmeldingsfrist 18. januar 2019.

Samlingene avholdes i RBUP sine lokaler i Nydalen.

Påmelding

 

 

 

 

Når og hvor

Dato
01.04.2019 
Klokkeslett
10:00
Sted
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.