Basiskurs i habilitering 2021

Basiskurset omhandler sentrale tema for fagpersoner ansatt i habiliteringstjenesten for barn og unge.

Påmeldingsfristen har nå gått ut. Send en mail til  post.rhabu@ous-hf.no hvis du ønsker å stå på venteliste.

Målgruppen er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Formålet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.

Basiskurset i habilitering omhandler tema som er sentrale for alle ansatte i tjenestene uavhengig av fagbakgrunn eller fartstid i habiliteringstjenesten.

Kurset legges opp med forelesninger, oppgaver og gruppediskusjoner, og vil foregå både digitalt og i fysiske samlinger. Deltakerne får en unik mulighet til å bli kjent og dele erfaringer med kollegaer fra andre habiliteringstjenester i regionen.

Blant temaene på basiskurset er:

  • Om habilitering og habiliteringstjenestens rammer
  • Familieperspektivet i habilitering
  • Barn og unges rett til informasjon om egen helse
  • Migrasjonshelse og flerkulturelt helsearbeid
  • Psykisk helse hos barn og unge med funksjonsnedsettelser
  • Kunnskapsbasert praksis i praksis
  • Presentasjon av ulike kompetansetjenester innen habilitering

Samlinger og arbeidsperioder mellom samlinger: 
7. mai kl 12-14: Digitalt møte med presentasjon av deltakerne og informasjon om kurset.

Mai-september: Deltakerne gjennomfører modul 1 av det nettbaserte e-læringskurset Kunnskapsbasert habilitering
https://www.ntnu.no/rkbu/kunnskapsbasert-habilitering           

6-7. september: Fysisk todagers samling i Oslo for alle kursdeltakerne. 

September-november: Deltakerne gjennomfører modul 2 av det nettbaserte e-læringskurset Kunnskapsbasert habilitering https://www.ntnu.no/rkbu/kunnskapsbasert-habilitering           

5. november: Fysisk heldags samling i Oslo for alle kursdeltakerne. 

Praktisk informasjon:
Kurset er gratis. Dekking av deltakernes reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert. 

Bekreftelse på deltakelse og detaljert program sendes deltakerne etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Det er søkt om forhåndsgodkjenning av kursdagene med fysisk oppmøte hos flere forbund. Til orientering så er modul 1-3 av e-læringskurset Kunnskapsbasert habilitering er forhåndsgodkjent hos flere forbund. Du kan lese mer om det her.

Fant du det du lette etter?