Basiskurs i habilitering 2021

Basiskurset omhandler sentrale tema for fagpersoner ansatt i habiliteringstjenesten for barn og unge.

Målgruppen er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Formålet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.

Basiskurset i habilitering omhandler tema som er sentrale for alle ansatte i tjenestene uavhengig av fagbakgrunn eller fartstid i habiliteringstjenesten.

Kurset legges opp med forelesninger, oppgaver og gruppediskusjoner, og vil foregå både digitalt og i fysiske samlinger. Deltakerne får en unik mulighet til å bli kjent og dele erfaringer med kollegaer fra andre habiliteringstjenester i regionen.

Blant temaene på basiskurset er:

  • Om habilitering og habiliteringstjenestens rammer
  • Familieperspektivet i habilitering
  • Barn og unges rett til informasjon om egen helse
  • Migrasjonshelse og flerkulturelt helsearbeid
  • Psykisk helse hos barn og unge med funksjonsnedsettelser
  • Kunnskapsbasert praksis i praksis
  • Presentasjon av ulike kompetansetjenester innen habilitering

Samlinger og arbeidsperioder mellom samlinger: 
7. mai kl 12-14: Digitalt møte med presentasjon av deltakerne og informasjon om kurset.

Mai-september: Deltakerne gjennomfører modul 1 av det nettbaserte e-læringskurset Kunnskapsbasert habilitering
https://www.ntnu.no/rkbu/kunnskapsbasert-habilitering           

6-7. september: Fysisk todagers samling i Oslo for alle kursdeltakerne. 

September-november: Deltakerne gjennomfører modul 2 av det nettbaserte e-læringskurset Kunnskapsbasert habilitering https://www.ntnu.no/rkbu/kunnskapsbasert-habilitering           

5. november: Fysisk heldags samling i Oslo for alle kursdeltakerne. 

Praktisk informasjon:
Kurset er gratis. Dekking av deltakernes reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert. 

Påmelding på denne lenken https://nettskjema.no/a/basiskurs2021

Påmeldingsfrist 15. mars 2021.

Bekreftelse på deltakelse og detaljert program sendes deltakerne etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Fant du det du lette etter?