Bedre rusbehandling

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.06.2020, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres  resultatene av behandlingen. En nasjonal konferanse oppsummerer erfaringene.Disse skal deler av sine erfaringer og sin kunnskap om bruk av feedback:
Christian Moltu, Norse feedback, Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus, Heidi Brattland, St. Olavs hospital, Borgar Kolstad, Vestre Viken HF, Tone Helene Bergly, Tyrilistiftelsen, Anette Wolf El-Agroudi, Borgerstadklinikken, Siv Løvland, ProLAR Nett og leder for brukerrådet ARA og  Guri Spilhaug fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Program

Påmelding

Deltakerpris:
1500 ved påmelding før 1. januar, deretter 1800 kroner


Konferansen finner sted på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo.  


Vil du vite mer? Følg arrangementet på

Når og hvor

Dato
04.06.2020 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Hotel Bristol
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Hilde Harwiss
Tlf 911 06 658
 
Mer informasjon
Hindre dropout fra rusbehandling  
hiharw@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.