Bedre rusbehandling

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.06.2020, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres  resultatene av behandlingen. En nasjonal konferanse oppsummerer erfaringene.Disse skal deler av sine erfaringer og sin kunnskap om bruk av feedback:
Christian Moltu, Norse feedback, Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus, Heidi Brattland, St. Olavs hospital, Borgar Kolstad, Vestre Viken HF, Tone Helene Bergly, Tyrilistiftelsen, Pål Espen Olsen, Favne psykologer/Nasjonal kompetansetjenste TSB, Anette Wolf El-Agroudi, Blå Kors Borgestadklinikken, Siv Løvland, ProLAR Nett/leder for brukerrådet ARA og Guri Spilhaug, Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Program

Påmelding

Deltakerpris: 1800 kroner


Konferansen finner sted på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo.  


Vil du vite mer? Følg arrangementet på

Når og hvor

Dato
04.06.2020 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Hotel Bristol
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Hilde Harwiss
Tlf 911 06 658
 
Mer informasjon
Hindre dropout fra rusbehandling  
hiharw@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?