Bedre rusbehandling

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.06.2020, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

DENNE KONFERANSEN ER AVLYST.
Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres  resultatene av behandlingen. En nasjonal konferanse oppsummerer erfaringene.


AVLYST

Konferansen er dessverre avlyst pga koronakrisen. Vi arbeider med å finne andre formater å formidle innholdet fra konferansen på. Vi oppfordrer derfor til å følge med på Nasjonal kompetansetjeneste TSBs facebookside. Der vil aktuell informasjon om feedbackverktøy blir publisert fortløpende. Påmeldte deltakere vil få refundert deltakeravgift.

Disse skal dele av sine erfaringer og sin kunnskap om bruk av feedback:
Christian Moltu, Norse feedback, Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus, Heidi Brattland, St. Olavs hospital, Borgar Kolstad, Vestre Viken HF, Tone Helene Bergly, Tyrilistiftelsen, Pål Espen Olsen, Favne psykologer/Nasjonal kompetansetjenste TSB, Annette Wolf El-Agroudi, Blå Kors Borgestadklinikken, Siv Løvland, ProLAR Nett/leder for brukerrådet ARA og Guri Spilhaug, Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Konferansen er godkjent hos Psykologforeningen som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.  

Vil du vite mer? Følg arrangementet på Facebook.

Når og hvor

Dato
04.06.2020 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Hotel Bristol
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Hilde Harwiss
Tlf 911 06 658
 
Mer informasjon
Hindre dropout fra rusbehandling  
hiharw@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?