Bruk av feedbackverktøy i rusbehandling

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 24.10.2018-25.10.2018 , Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy.
Bilde av kuradeltakere

Har du et ansvar for opplæring, eller fått i oppgave å kurse kolleger eller andre i bruk av feedback-verktøy? Dette todagers trenerkurset gir trening i å lære og veilede andre i å bruke feedbackverktøy. Kurset tar utgangspunkt i ORS/SRS-skalaene, men kan også være nyttig om du bruker andre verktøy. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til hva feedbackverktøy er.

Målgruppe
Klinikere i TSB med egen erfaring i bruk av ORS/SRS-skalaene. Deltakere må ha relevant faglig bakgrunn (lege, sykepleier, psykolog, sosionom eller tilsvarende) og klinisk erfaring fra rusbehandling på spesialistnivå (TSB).

Innhold

  • Forskningsgrunnlaget for feedbackverktøy
  • Hvordan introdusere feedbackverktøy for pasienter?
  • Implementering – hvordan lykkes
  • Tolkning og bruk av resultater

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

•Lære opp andre i bruk av feedbackverktøy
•Ta en faglig ledende rolle i å implementere feedbackverktøy

Kursledere
Marianne Sletta Hansen og Pål Espen Olsen

Kursinvitasjon

Lenke til påmelding (Påmeldingsfrist 17.10.2918)


Når og hvor

Dato
24.10.2018-25.10.2018 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontakt
Prosjektleder Hilde Harwiss eller opplæringsansvarlig Eva Sørlie på
tlf. 469 59 791.
 
Mer informasjon
Porsjekt hindre drop-out fra rusbehandling  
tsb@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.