Bruk av smarttelefon for mestring av hverdagen

Kurs, 16.09.2017-17.09.2017, Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

 

Bruk av teknologiske hjelpemidler for å mestre utfordringer i hverdagen har vist seg effektivt for flere grupper av ungdom med ulike forutsetninger og utfordringer. Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RKT) har gjennomført kurs i bruk av smarttelefon for ungdommer i flere av målgruppene våre. Vi ønsker nå igjen å tilby et helgekurs for ungdom i alderen 14 - 18 år med narkolepsi i bruk av smarttelefon som et hjelpemiddel.

Kurset vil belyse temaer som hvordan benytte smarttelefon for å holde oversikt, planlegge og sikre gjennomføring av hverdagen, hvordan smarttelefoner kan bistå i prioritering, planlegging og gjennomføring av oppgaver, samt andre nyttige funksjoner smarttelefoner kan bidra med.

Kurset vil inneholde praktiske øvelser og praktisk bruk av smarttelefoner. Det er en forutsetning at deltagerne disponerer egen smarttelefon. Det forutsettes også at ungdommene deltar sammen med en foresatt.

Program

Lørdag

10.00 Velkommen og start av kurset


12.00 Lunsj


13.00 Kurset fortsetter
1

7.00 Kurset avsluttes og det serveres Pizza

Søndag 

10.00 Start søndag

12.00 Lunsj


13.00 Kurset fortsetter

15.00 Avslutning.

Det vil tas pauser underveis i programmet.

Praktisk informasjon og påmelding.

Kurset vil gjennomføres i Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi sine lokaler;

Ullevål sykehus, Bygg 31B, 2. etg.

Kurset vil være kostnadsfritt for deltagerne og det vil serveres lunsj begge dager, samt Pizza lørdag. Dersom noen har behov for overnatting, må dette arrangeres på egenhånd.

Det er kun 8 plasser på kurset, og det vil være de første 8 påmeldte som vil få delta. For påmelding eller spørsmål send epost til rådgiver Kenneth Larsen; h_lark@ous-hf.no


Når og hvor

Dato
16.09.2017-17.09.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Sted
Ullevål sykehus - bygg 31
  
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)