Brystkreft

Til deg som skal starte eller er under behandling.

Om kurset

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling og få oppklart eventuelle misforståelser. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere og gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler. Tilbud om kurs gjelder for pasienter som er under behandling for brystkreft.

Med forbehold om endring av datoer og avlysning dersom endret smittesituasjon av korona.

Program

(Med forbehold om endringer)

  • Innlegg fra bruker/tidligere pasient og informasjon om Brystkreftforeningen
  • Fysisk aktivitet og informasjon om Pusterom
  • Informasjon om kirurgisk og endokrin behandling
  • Hvordan mestre endret livssituasjon
  • Ernæring og kosthold
  • Seksuell helse
  • Informasjon om behandling med cellegift og strålebehandling
  • Informasjon om brystkreftforeningen/pasienterfaringer

Praktisk informasjon

Kurset er for pasienter som er under aktiv behandling for brystkreft. Kurset går over 3 dager. Kurset er kun for pasienter. Det blir enkel servering på kurset: Kaffe/ te/ frukt el. lign. Ta gjerne med en liten matpakke. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Egenandel (gjelder kun for pasient)

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 351,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten.

Reise- og oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 318,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 598,- for overnatting + kr 232,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2020).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på pasienthotellet på Radiumhospitalet, Hotell Montebello. Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, om du ønsker det bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

For mer informasjon om vårt pasienthotell: Hotell Montebello

Buss 23 og 24 går mellom sykehusene.

Brosjyre

 

Fant du det du lette etter?