HELSENORGE

Brystkreft, lærings- og mestringskurs

Til deg som er under behandling.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til: Seksjon for KSS, psykososial onkologi, LMS, kreftrehabiliteringOm Kurset

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling og få oppklart eventuelle misforståelser.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere og gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler. Nytteverdien av gruppedeltagelse er dokumentert.

 

Kursinnhold

  • Innlegg fra bruker/tidligere pasient og informasjon om Brystkreftforeningen
  •  Fysisk aktivitet og informasjon om Pusterom
  •  Informasjon om kirurgisk og endokrin behandling
  •  Hvordan mestre endret livssituasjon
  •  Ernæring og kosthold
  •  Seksuell helse
  •  Informasjon om behandling med cellegift og strålebehandling   

Praktisk informasjon

Det vil bli servert enkel lunsj på kurset. Gi beskjed ved allergier.

Egenandel kr. 375,- (gjelder kun pasient), hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.

Reise- oppholdsutgifter 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.

Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 915 05515 i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)

Overnatting 

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på sykehotellet i samme bygg. Pasienthotellet på Radiumhospitalet, tlf. 23252400
Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, i samme bygg, om du ønsker det, bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

 

Brosjyre

Brystkreft brosjyre vår 2023.pdfFant du det du lette etter?