Brystkreft, lærings- og mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, kurs over tre dager a 3,5 timer

Det arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende.

Kunnskap om konsekvenser eller følger av kreftsykdom og behandling gir deg mulighet for å kunne medvirke aktivt i behandling og i egen hverdag. På kurset bidrar helsepersonell med fagkunnskap og bruker med erfaringskunnskap. Du får tid og muligheter for å stille spørsmål, delta i dialog og erfaringsutveksling. 

 Temaer på kurset:
 - Utfordringer og mestring
- Ernæring og kosthold
 - Samliv, seksualitet og fatigue
 - Info. om cellegift, stråle- og endokrin behandling
 - Fysisk aktivitet
 - Kirurgisk behandling
 - Erfaringer fra tidligere pasient

For ytterligere informasjon og eller påmelding, ta kontakt med din behandler eller med kursansvarlig sykepleier

Når og hvor

Tid
kurs over tre dager a 3,5 timer
Klokkeslett
 
Sted
Radiumhospitalet
  
Kontaktinformasjon
Sykepleier Anne Lise Flatland på mobil: 41 41 09 17 (kl. 0800-1530 mandag til torsdag) eller 22 93 40 00 - call 3834
Rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Tone E.B. Johannessen på telefonnummer: 22 93 57 24 el. mail: Lmskkt@ous-hf.no 
 
Fant du det du lette etter?