Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under aktiv behandling 26. april, 03. og 10. mai 2017

Kurs, 26.04.2017-10.05.2017, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Målet med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd, oppklare misforståelser for aktivt å medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for å stille spørsmål, dialog og gruppesamtaler.

Poliklinikk for bryst og endokrin kirurgi samarbeider med Brystkreftforeningen om kurstilbudet.

Nytteverdien av gruppedeltagelse er dokumentert. Tilbud om oppfølgingskurs gjelder for pasienter som er under behandling for brystkreft.

Temaer på kurset:
- Fysisk aktivitet
- Informasjon om kirurgisk behandling
- Utfordringer og mestring
- Ernæring og kosthold
- Samliv, seksualitet og fatigue
- Informasjon om cellegift, strålebehandling og endokrin behandling
- Informasjon om brystkreftforeningen/pasientforeninger
- Proteser og tilbehør

Datoer og klokkeslett:
- 26.april, 03. og 10. mai
- kl. 1130-1500 alle dager

For kontaktinformasjon: se lenger ned på siden.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta på kurset.

Når og hvor

Dato
26.04.2017-10.05.2017 
Klokkeslett
11:30-14:30 
Sted
Radiumhospitalet
  
Arrangør
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
 
Kontakt
Kontakt sykepleier (Rad.hosp) Anne-Lise Flatland tlf.nr: 22 93 40 00 - call 3834 el. 41 41 09 17. El. kontaktsykepleier (Ullevål) tlf.nr: 23 02 68 07. Eller rådgiver v/LMS: Tone E.B. Johannessen 22 93 57 24/95 96 86 30 el. mail: Lmskkt@ous-hf.no