HELSENORGE

CBT-E for behandlere - kull 4 -2023

Påmelding til neste kull med CBT-E for behandlere pågår! Videreutdanningen har søknadsfrist 10.juni 2023 - og har oppstart i 24.august 2023

Påmelding til kull 4 på CBT-E for behandlere - et intensivt videreutdanningsprogram over 1 semester - er nå åpnet for søknader. 

Programmet CBT-E for behandlere  har som formål å lære opp behandlere i kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser. 

Målgruppe: 
Individualterapeuter/behandlere tilknyttet DPS i Helse Sør-Øst som har selvstendig behandlingsansvar, dvs. leger, psykologer og andre. 

Vi tar inn inntil tre veiledningsgrupper med 8 deltagere i hver, totalt 24 deltagere. Vi krever minimum 16 deltagere for å starte. 

Varighet: 
Videreutdanningen vil gå intensivt over 1 semester. Tilbudet vil bestå av en kombinasjon av veiledning og forelesninger, og vil i tilnærmingen være praksisnært. NB! Deltagere må ha behandleransvar og forplikte seg til å ha pasienter med spiseforstyrrelser og ta opp terapitimer på video til framvisning i veiledningsgruppe. 

Omfang: 
Felles samlinger – kl. 09.00 – 15.00
Det er til sammen 4 hele dager med fellessamlinger

  • To dagers oppstartsseminar på RASP : 24 og 25 august 2023
  • 1 oppfølgings-seminardag med både teori og praktiske øvelser: 26 september 2023
  • En dag med gjesteforelesning av Riccardo Dalle Grave M.D., Head of the Department of Eating and Weight    Disorders at the Villa Garda Hospital in Italy: 7.november 2023
1/1 dags veiledninger – kl 09.00 – 15.00
Det er til sammen 4 hele dager veiledning

Datoer for veiledning: 
  • 27 september 2023
  • 25 oktober 2023
  • 22 november 2023
  • 13 desember 2023
Totalt er det 8 dager med samlinger og veiledninger.

Vi anbefaler at minst to behandlere fra hver DPS starter sammen og at respektive ledere ved å støtte dette er med på å gjøre dette til en satsing. Kognitiv atferdsterapi er en metode som er en evidensbasert behandling for spiseforstyrrelser. Det vil være en stor fordel for pasientene om dette tilbudet etter hvert kan tilbys av lokale DPS. 

Veiledere/undervisere: 
- Henriette Holth Silva; psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder. 
- Agnete Vold; psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder. 
- Lotte Rustad Hansen, psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder
 
Kostnad: 
Pris per deltaker oppgis i utlysningen er kr.4900,00 

Dette vil dekke: lunsj, kaffe/te og utgifter til en gjesteforeleser, samt tre lærebøker. Utgifter til annen litteratur dekkes ikke. Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne. Evt overnattning dekkes evt av egen arbeidsgiver.

  • Søk på videreutdanningsprogrammet her!  NB! Kun søknader via elektronisk skjema.  

Lokaler: 
Undervisning og veiledning vil i all hovedsak foregå i RASP sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 37 inngang A, Kirkegaten 166, 0450 Oslo - med mindre annet er oppgitt i kursprogrammet eller at annen beskjed er gitt på mail/SMS til deltagerne. 

Arrangør:
Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål, ved Kompetanseenheten og Regional Poliklinikk. 

Spørsmål om påmelding , program og gjennomføring kan rettes til:
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no tlf. kontor 23 01 62 24 eller kursmobil 451 71 052.

Spørsmål om faglig innhold, kan rettes til:  

Øyvind Rø 
Forskningssjef / Overlege RASP 
kontor 23 01 62 47, mobil 95 20 97 04
e-mail: oeyvro@ous-hf.no

Heidi Langbakk Skille 

Enhetsleder Kompetanseenhet RASP
Kontor 23 01 62 48, mobil 97 58 14 76
e-mail: Heidi.Langbakk.Skille@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?