CBT-E for behandlere - 6 mnd videreutdanningsprogram med oppstart januar 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, oppstart januar 2020, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

CBT-E for behandlere med oppstart Januar 2020 er nå åpnet for søknader

CBT-E for behandlere med oppstart Januar 2020.

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Regional seksjon for spiseforstyrrelser. Helse Sør-Øst RHF

Regional seksjon for spiseforstyrrelser starter i januar 2020 opp et etterutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser.   
                              
Målgruppe: Individualterapeuter/behandlere tilknyttet DPS i Helse Sør-Øst som har selvstendig behandlingsansvar, dvs. leger, psykologer og andre.

Vi tar inn inntil tre veiledningsgrupper med 8 deltagere i hver, totalt 24 deltagere. Vi krever minimum 16 deltagere for å starte. Uttak av deltagere skjer etter søknadsfristens utløp.

Varighet: Etterutdanningen vil intensivt gå over ½ år (1 semester). Tilbudet vil bestå av en kombinasjon av veiledning og forelesninger, og vil i tilnærmingen være praksisnært. Deltagere må forplikte seg til å ha pasienter med spiseforstyrrelser og ta opp terapitimer på video til framvisning i veiledningsgruppe.

Omfang: Heldags samlinger/heldags veiledninger fra kl. 09-15, fordelt på
-Felles samlinger - Totalt 4,5 dager
-Veiledninger – Totalt 4,5 dager

Datoer for workshop/samlinger og veiledninger er:
16.01.20, 17.01.20, 12.02.20, 13.02.20, 18.03.20, 19.03.20, 29.04.20, 27.05.20, 17.06.20

Undervisningssted: I hovedsak foregår all undervisningen på RASP, Ullevål.

Vi anbefaler at minst to behandlere fra hver DPS starter sammen og at respektive ledere ved å støtte dette er med på og gjøre dette til en satsing. Kognitiv atferdsterapi er en metode som er en evidensbasert behandling for spiseforstyrrelser. Det vil være en stor fordel for pasientene om dette tilbudet etter hvert kan tilbys av lokale DPS.

Kostnad: Pris per deltaker: NOK 4500,- Dette vil dekke lunsj, kaffe/te og utgifter til en gjesteforeleser, samt to lærebøker.

Søknader : NB! Kun søknader via elektronisk skjema.  Du finner skjema for å søke på videreutdanningsprogrammet her. Søknadsfrist: 15.november 2019 Merk dato!

Spørsmål om påmelding etc. kan rettes til kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no, evt  tlf. kontor 23 01 62 24 eller kursmobil 451 71 052

Generell informasjon om cbt-e for behandlere finner du her under kurs og kompetansehevende tiltak.

Når og hvor

Tid
oppstart januar 2020
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
  
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Kontaktinformasjon
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email : eliaha@ous-hf.no, tlf 23016224/kursmobil 41571052
 
Mer informasjon
eliaha@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.