CFS/ME- Gruppetilbud til barn/unge med foresatte

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Samlingene går over åtte ganger og arrangeres jevnlig

Samlinger for barn og ungdom, der foresatte kan være med

Det legges opp til korte faglige innlegg, og møte med ungdom som har blitt frisk

Tema for samlingene vil være

  • Kost og kropp  
  • Fagkveld med lege  
  • Rettigheter og muligheter
  • Fagkveld med ergoterapeut – aktiviteter og energi
  • Syk og frisk – kan jeg bruke tankene til mestring

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Snakk med din behandler/fastlege

Når og hvor

Tid
Samlingene går over åtte ganger og arrangeres jevnlig
Sted
Ullevål sykehus
  
Kontakt
Anne Grasaasen, e-post: angras@ous-hf.no,
tlf. 23016271/ 23015757