CFS/ME- Gruppetilbud til ungdom og deres foresatte

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Lærings- og mestringssenteret - barn, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Parallelle samlinger for ungdom fra 13- 18 år og deres foresatte.

Kurset går over seks kvelder og varer i to timer. Kurset arrangeres to ganger per år. Kveldene har ulike temaer hvor innhold veksler mellom faglige innlegg og erfaringsutveksling. Temaene kan være:

  • Medisinsk informasjon
  • Familieliv
  • Rettigheter og muligheter i skolen
  • Ernæring og aktivitetsplan

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever at du har henvisning.

Når og hvor

Sted
Ullevål sykehus
Søsterhjemmet
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret - barn, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
 
Kontakt
Anne Grasaasen e-post: anne.grasaasen@ous-hf.no tlf. 23016271/ 23015757