HELSENORGE

CFS/ME, mestringskurs voksne

Det arrangeres kurs hvert vår- og høstsemester

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra egen lege, hvis du ikke har blitt påmeldt mens du har vært til utredning ved CFS/ME-senteret her på sykehuset.

 Henvisningen sendes elektronisk til:

 Oslo universitetssykehus

Geriatrisk avdeling/CFS-ME senteret

Merk henvisningen "CFS/ME mestringskurs, voksne".

Kurset bygger på anbefalinger gitt av Nasjonalt kompetansesenter og CFS/ME-senteret ved Oslo universitetssykehus (OUS). Kurset tar utgangspunkt i et biopsykososialt syn på helse og sykdom, der både fysiske, psykiske og soiale faktorer på ulikt vis kan virke inn på sykdomsbildet og hvordan man opplever å leve med CFS/ME i hverdagen.

Kurset går over 5 dager à 2-2,5 timer, og ledes av to fagpersoner fra det tverrfaglige teamet ved CFS/ME-senteret. Noen av kursdagene blir gjennomført ved fysisk oppmøte, andre digitalt. Kurset er gruppebasert med 7-9 personer i hver gruppe. Det vil bli tid til både refleksjon og erfaringsdeling underveis i kurset. Temaer vil blant annet være:

  • Introduksjonsdag
  • Struktur i hverdagen
  • Aksept og selvfølelse
  • Kommunikasjon, identitet og roller
  • Veien videre

En brukerrepresentant, dvs en person som selv har levd med langvarige helseutfordringer grunnet CFS/ME, vil være tilstede to av kursdagene.

Det planlegges et eget møte med pårørende i løpet av kurset. Mer informasjon om dette kommer senere.

Du kan lese mer om CFS/ME på sykehusets nettsider, se under behandlinger lenger ned på siden, eller på Helsenorges nettsider: www.helsenorge.no/cfsme

Det er også utarbeidet et E-læringskurs:  www.cfsme.helsekompetanse.no

Fant du det du lette etter?