Cushings sykdom - kurs for pasienter og pårørende 1. og 2.mars 2018

Kurs, 01.03.2018-02.03.2018, Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Målet med kurset er å gi økt kunnskap om Cushings sykdom, behandlingen av den, og hvordan å takle senvirkninger.

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en pasient vil dele sine erfaringer. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Tema
- sykdom og behandling
- mestring
- rettigheter
- fysioterapi
- psykiatriske og kognitive effekter av høyt kortisol

Kurstid
1.mars kl 10-16
2.mars kl 09-15

Påmeldingsfrist 5.februar

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ikke har vært pasient ved OUS tidligere, trenger du en henvisning fra fastlege.

Når og hvor

Dato
01.03.2018-02.03.2018 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken
 
Kontaktinformasjon
Guro Skottene
Telefon 23 07 08 20
Lmskkt@ous-hf.no
 
Mer informasjon
Lmskkt@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?