Dagkurs om feedback-verktøy

Kurs , 19.09.2018 , Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dette dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

Læringsmål:
•Få kunnskap om hva feedbackverktøy er
•Vite hvorfor vi bør bruke feedbackverktøy i rusbehandling
•Kjenne til innvendinger og kritikk av feedbackverktøy
•Ha kjennskap til potensialet feedbackverktøy har i utviklingen av tjenestetilbudet
•Vite hva som skal til for å implementere og vedlikeholde feedbackverktøy i en TSB-enhet

Målgruppe

Nøkkelpersonell i posisjon til å påvirke og/eller foreta beslutning om å ta i bruk feedbackverktøy ved en TSB-enhet (ledere, fagledere, fagutviklere,  klinikere og brukerrepresentanter).

Kursledere

Anne Helene Fraas Tveit og Camilla Hagajore, Marianne Sletta Hansen og Pål Espen Olsen

Invitasjon
19. september: Dagskurs Hva er feedbackverktøy (pdf)
6. november: Dagskurs Hva er feedbackverktøy (pdf)

Påmelding

Påmelding til kurs 19. september (påmeldingsfrist 12.09.2018)

Når og hvor

Dato
19.09.2018 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontakt
Nasjonal kompetansetjeneste TSB, tlf.  469 59 791
Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
 tsb@ous-hf.no 
 

Dagskurs: 950,- inkl. lunch

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.